<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=68af79740bde5b9d687b9e9b1ab15eda'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Rozhovor

Startuje nová sezona. V nabídce zhruba 500 turnajù roènì, pøevážnì v Praze a okolí. Dennì golf na vysoce atraktivních høištích, za zajímavé ceny.
Na tomto místì bude uveøejnìn obsáhlý rozhovor. Dozvíte se, kde a kdy se v roce 2013 uskuteèní turnaje, jaké jsou novinky, a spousty dalších zajímavostí, které by vás mohli zajímat.<br /> <br /> Pøedem bychom jenom hráèe chtìli informovat, že i letos budeme hrát dennì vyjma pondìlí:<br /> Konopištì, Karlštejn, Zbraslav, Hodkovièky, Slapy, Botanika, Molitorov, Malevil, Terezín, Cihelny, Mariánské Láznì<br /> + další nová høištì, která jsme ještì nehráli....<br /> <br /> <br /> PS<br /> Vážení pøátelé èeského golfu, mezinárodního golfu a MEN TOUR. Dne 6.3. byl rozeslán první oficiální newsletter MEN TOUR. Pokud jste jej objevili ve své emailové schránce, je vše v poøádku. Pokud jste jej však neobjevili, neváhejte nás kontaktovat, abychom to mohli napravit. Kontaktní email: golfcentrum@centrum.cz<br /> <br /> Dìkujeme,<br /> <br /> produkce MEN TOUR
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>