<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=79cc5450bccec3fc1f3ce972973fa928'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Žebøíèky

<div align="center"><strong><font color="#00ff00"><font color="#ffffff">žebøíèky</font></font><br /> <font color="#00ff00"><font color="#ffffff"><img alt="" width="280" height="76" src="/images/04fd623523cc9c8a9bbca43dda6f63bd" /></font></font><br /> <br /> </strong><br /> <br /> <br /> </div> <p class="MsoNormal">&#160;<br /> </p> <br /> <div align="center"><br /> <br /> <img alt="" width="863" height="553" src="/images/008ade070e8d51367b4ac30c49c2bb65" /><br /> <font face="Comic Sans MS">každý získaný stableford bod Vás na žebøíèku posune smìrem vzhùru k možnému postupu do finále</font><br /> <img alt="" width="860" height="590" src="/images/1e93aab5946a166dd52a7b2571583030" /></div> <div align="center"><font face="Comic Sans MS">to samé v brutto žebøíècích za každý odehraný brutto výsledek </font></div> <div align="center"><br /> Nemùžete se najít na žebøíèku? Použijte Ctrl F.<br /> <br /> <img alt="" width="801" height="643" src="/images/282b95884751d26bce08efb5bdc5463e" /><br /> Pohár Mistrù Men Tour probìhl letos tradiènì na Karlštejnì<br /> <br /> &#160;<br /> &#160; <br /> <br /> <div align="center"><strong></strong> <div align="left"><br /> <strong><br /> </strong></div> <div align="left">&#160;</div> <div align="left"> <div align="center"><br /> <br /> <br /> <font color="#ffffff"><strong>TOP 2000 - MEN TOUR netto stableford ÈR</strong></font><br /> <strong>MEN TOUR ranking Top 2000<br /> <br /> <script language=Javascript src='/hjs2/ranking.html?season=2013'></script> </strong><br /> <script language=Javascript src='/hjs2/coursebruttoranking.html?season=2013&idrankcategory=105'></script> <div align="center"><br /> </div> <br /> </div> <br /> <div align="center"></div> </div> </div> </div> <div align="center"></div> bodový systém:<br /> Výsledné jednotlivé body se skládají ze stableford bodù( dìleno dvìma, aby se daly poèítat i 9ti jamkové turnaje ) a z bodù za celkové umístìní v jednotlivém turnaji skrz na skrz všemi kategoriemi s ochranou hráèù s hcp 0-36. Tzn. pokud napø. nejlepší hráè turnaje zahraje 39 stbl bodù, druhý 38 stbl. bodù, tøetí 37 bodù, pak je bodové ohodnocen následovné:<br /> <br /> 1. 39:2 + 100 ......... výsledek 120 bodù <br /> 2. 38:2 + 90 ........... výsledek 109 bodù<br /> 3. 37:2 + 80 .......... výsledek 99 bodù<br /> <br /> 1. místo&#160; - 100<br /> 2. místo - 90<br /> 3. místo - 80<br /> 4. místo - 70<br /> 5. místo - 60<br /> 6. místo - 50<br /> 7. místo - 45<br /> 8. místo - 40<br /> 9. místo - 35<br /> 10. místo 30<br /> 11. místo 25<br /> 12. místo 20<br /> 13. místo 15<br /> 14. místo 10<br /> a další umístìní získávají 5 bodù<br /> <br /> Žebøíèek tvoøí 7 nejlepších výsledkù v sezonì. Každý hráè mùže odehrát libovolný poèet turnajù.<br /> V koneèném výsledku mùžou figurovat max. 2 výsledky z 9-ti jamkových turnajù.<br /> <br /> <div align="center"><strong><br /> </strong></div> <br /> <div align="center"><strong><img alt="" width="375" height="292" src="/images/3ef1a75e061a1061783803da13050aa0" /><br /> </strong>Jiøí Trefil - dvojnásobný finalista, postup do finále pøes brutto výsledky<br /> &#160; <br /> <img alt="" width="385" height="317" src="/images/29af2c8934188fded30e293011c2fe96" /><br /> Lukáš Souèek<br /> <br /> <br /> <img alt="" width="556" height="369" src="/images/a670742ba61e5fa55a27fcc12602135d" /><br /> Dominik Pavouèek<br /> <br /> </div> <strong><br /> </strong>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>