<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=ce487072d44c081510c5d61777438068'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

I. Mallorca Men Tour

fotoreportáž z našeho historicky prvního turnajového výjezdu na Mallorku koncem listopadu 2010.
<p><a href="/files/d6e4778999465d07efd529957f27c215.pdf">èlánek "Jak hrát na ... Mallorca"</a></p> <p>A první Mallorku v historii MEN TOUR máme za sebou:<br /> </p> <div align="center"><img src="/images/48d5279f66a25280c7363f9185f2104f" alt="" /><br /> </div> <p> 3/4 osazenstva - úèastníkù I. Mallorca Men Tour<br /> </p> <div align="center"><img src="/images/fb9117c63bf9314aa5ccf4dd1fdcf361" alt="" /><br /> </div> <p> a poslední úèastníci :)<br /> <br /> Na Mallorce bylo nádhernì, vyšlo poèasí, ani jednou nám pøi høe nezapršelo. Výsledky budou k dispozici až po spoleèném vyhlášení výsledkù, ale POZOR... budou pøibývat fotky.<br /> </p> <div align="center"><img width="858" height="416" src="/images/ad605c705a9ba335696552c4ecf04132" alt="" /></div> první týmová fotka vè. prvního marshála - startujeme Santa Ponca I.<br /> <div align="center"><img width="515" height="397" src="/images/b45abe9e080a574213c302bb2579b971" alt="" /><br /> <br /> <img width="521" height="537" src="/images/18960253a91449b93246e7606494a8fc" alt="" /><br /> <br /> celkové výsledky:<br /> <table width="247" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="WIDTH: 186pt; BORDER-COLLAPSE: collapse"> <colgroup><col width="50" style="WIDTH: 38pt"></col><col width="133" style="WIDTH: 100pt"></col><col width="64" style="WIDTH: 48pt"></col></colgroup> <tbody> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td width="50" height="20" class="xl65" style="WIDTH: 38pt; HEIGHT: 15pt">1.</td> <td width="133" class="xl63" style="WIDTH: 100pt">Machaè Martin</td> <td width="64" class="xl64" style="WIDTH: 48pt">120</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">2.</td> <td class="xl63">Švarc Filip</td> <td class="xl64">109</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">3.</td> <td class="xl63">Raková Silvia</td> <td class="xl64">103</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">4.</td> <td class="xl63">Toušková Renata</td> <td class="xl64">99</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">5.</td> <td class="xl63">Bozdìch Karel</td> <td class="xl64">98</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">6.</td> <td class="xl63">Kudla Vladimír</td> <td class="xl64">97</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">7.</td> <td class="xl63">Krejèí Josef</td> <td class="xl64">97</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">8.</td> <td class="xl63">Sládková Eva</td> <td class="xl64">93</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">9.</td> <td class="xl63">Dvoøák Jan</td> <td class="xl64">89</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">10.</td> <td class="xl63">Petránek Ivan</td> <td class="xl64">88</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">11.</td> <td class="xl63">Prùša Milan</td> <td class="xl64">87</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">12.</td> <td class="xl63">Sládek Libor</td> <td class="xl64">81</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">13.</td> <td class="xl63">Cimburek Milan</td> <td class="xl64">80</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">14.</td> <td class="xl63">Sitnianský Milan</td> <td class="xl64">74</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">15.</td> <td class="xl63">Bocharov Viacheslav</td> <td class="xl64">57</td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl65" style="HEIGHT: 15pt">&#160;</td> <td class="xl66">Jan Verner</td> <td class="xl64">106</td> </tr> </tbody> </table> <br /> <img width="854" height="393" src="/images/804cea97a8f22b5932583f40655796cc" alt="" /></div> <br /> <div align="center"><img width="515" height="386" src="/images/e017a65ad65ffd62eb94ddc62c4998f5" alt="" /></div> <br /> <div align="center"><img width="858" height="335" src="/images/623a4d12de98ae599b80011ebb7644cc" alt="" /></div> historicky první birdie MEN TOUR na Mallorce<br /> <div align="center"><img width="708" height="394" src="/images/11b3f27fbd854b81ebd7551d3f100a0b" alt="" /><br /> </div> s MEN TOUR v roce 2010 podruhé na španìlských ostrovech<br /> <div align="center"><img width="579" height="598" src="/images/002eda16df3bdb4d9a6daeef3c031fe1" alt="" /><br /> </div> Milan bojoval i pro brutto statistiky na MEN TOUR pro své vnouèata<br /> <div align="center"><img width="643" height="434" src="/images/c19e534099ab8804fc69b86854ab4f80" alt="" /><br /> </div> na bývalém høišti PGA jsou krásné výhledy do krajiny<br /> <div align="center"> <div align="center"><img width="580" height="480" src="/images/a8af6f53f7bdcb98f17584ce4330771d" alt="" /><br /> </div> <br /> <img width="557" height="418" src="/images/edcb0add18d65373a8b653468c41e356" alt="" /><br /> <br /> <img width="858" height="309" src="/images/1e7a19ce810a8c3eb61113121d2ca09d" alt="" /><br /> <br /> <img width="858" height="437" src="/images/88dd7389546bf2bc106b97da487196e3" alt="" /><br /> <br /> <img width="557" height="418" src="/images/ff781b44961355b0a79d6d83578b8a12" alt="" /><br /> <br /> <img width="557" height="418" src="/images/dd9b49d56616c7525e940475d464e8de" alt="" /><br /> <br /> <img width="418" height="557" src="/images/6d105d8c194e7264cf2ef497cee556e9" alt="" /><br /> <br /> <img width="855" height="450" src="/images/8f6809744d50580dfa409f5a8aa39f95" alt="" /><br /> <br /> <img width="641" height="395" src="/images/f063eab9301ff4f86310c80d14b0dc74" alt="" /><br /> <br /> <img width="557" height="418" src="/images/4bb61d6e7883e731fe81e7c8ab1dc61c" alt="" /><br /> <br /> <img width="557" height="418" src="/images/0c35befe778f22a3540ce72cb1a5638f" alt="" /><br /> <br /> <img width="858" height="414" src="/images/a761ee05520fdccccadda243e3eb0f15" alt="" /><br /> <br /> <img width="557" height="418" src="/images/59f8ce787018d4566c1d3bcc714a486d" alt="" /><br /> <br /> <img width="851" height="515" src="/images/72f3a1b7c8f2d881bcbfde98e174295a" alt="" /><br /> <br /> <img width="386" height="515" src="/images/e8f9fdf67c222903802e0d4ffc2e8e51" alt="" /><br /> <br /> <img width="858" height="418" src="/images/5b42614deea0e63d79fbe15d9f37bee1" alt="" /><br /> <br /> <img width="858" height="400" src="/images/b34b517a60c7421f3d75b4d2a9f091ff" alt="" /><br /> <br /> <img width="512" height="525" src="/images/c3bf9a878818201ac182f223c4799949" alt="" /><br /> <br /> <img width="600" height="450" src="/images/c4ec548e93d744e07caebe4250f6e06e" alt="" /><br /> <br /> <img width="855" height="462" src="/images/1464f378afc9ee279754df78cc5b7910" alt="" /><br /> <br /> <img width="418" height="557" src="/images/ce5d53c33a4ec1bc15fc66340c01c7bc" alt="" /><br /> <br /> <img width="815" height="475" src="/images/7d2a4e5d402e4148bb0723d7723c6a39" alt="" /><br /> <br /> <img width="579" height="598" src="/images/d2ab3c3c1cc100ce41717aa77ee5b0ea" alt="" /><br /> <br /> <img width="634" height="475" src="/images/823b9e23bcbdffc4f832edc8fe6395eb" alt="" /><br /> <br /> <img width="853" height="449" src="/images/8449b2431bbd5e6c33c39a00ae4b91de" alt="" /><br /> <br /> <img width="397" height="515" src="/images/bbf787afcce4d8e296ca07d0baa92148" alt="" /><br /> <br /> <img width="858" height="492" src="/images/3cb38e1b48c0ccaacf5aa336818c2812" alt="" /><br /> <br /> <img width="852" height="450" src="/images/637320c637a19445490b3791a42316ea" alt="" /><br /> <br /> <img width="374" height="515" src="/images/ad4e1baaf7ee8ab436f534e72833faf5" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img width="858" height="327" src="/images/a88f988d9d038cbd6c4a5c25ac5fa382" alt="" /><br /> <br /> </div> <br /> Další akce: Tenerife / Kanárské ostrovy od 29.1. na 4 až 14 dní. 2 týdny, 2 turnusy, pøedbìžné pøihlášky:<br /> golfcentrum@centrum.cz<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> II. Mallorca MEN TOUR .............12.-19.3.2011<br /> <div align="center"><img width="400" height="284" src="/images/d776855900f8dcdeb4d1742554f90602" alt="" /><img width="344" height="284" src="/images/213b93abfe12de9be14b9d97e3351e9b" alt="" /><br /> </div> 12.03. pøílez do Palmy Mallorcy, ubytování<br /> 13.03. nedìle,SANTA PONSA<br /> 14.03. pondìlí, VALL D´OR<br /> 15.03. úterý, SON VIDA<br /> 16.03. støeda, SON MUNTANER<br /> 17.03. ètvrtek, SON QUINT<br /> 18.03. pátek, SON VIDA<br /> 19.03. odlet<br /> <div align="center"><img width="700" height="350" src="/images/8b4cc7ad82c0deb865f0059e8c72392b" alt="" /><br /> </div> - do celkového poøadí I. Mallorca Men Tour se poèítají 3 nejlepší stbl. výsledky<br /> - hrát se bude na høištích Son Vida, Son Munater, Son Quin, Santa Ponsa + další høištì jsou v jednání<br /> - dle únavy hráèù odehrajeme až 2 turnaje na kárách <br /> - greenfee na ostrovì se pohybuje v rozmezí 60,- až 90 Euro<br /> - startovné 7,- Eur na každý turnaj, poháry a ceny budou pøedány v Praze na slavnostním zakonèení<br /> - vhodné je zapùjèení si auta poøímo na letišti pro dvojice nebo pro více osob<br /> - zájemcùm jednotlivcùm, bude v pøípadì zájmu, naší produkcí doporuèen spolunocležník ( zájemci existují )<br /> - vyhlášení vítìzù bude probíhat na místì po veèeøi + hlavní vyhlášení s promítáním v Praze<br /> - zájemcùm bude poskytnuta nabídka spoleèné dopravy do Vídnì a z Vídnì ( v pøípadì jejich odletù z Vídnì :)<br /> <div align="center"><img width="600" height="450" src="/images/7df8efb398e96caa9ca5a3a461ed112d" alt="" /><br /> </div> kontaktujte nás na golfcentrum@centrum.cz nebo produkce tel: 608 95 95 90<br /> <br /> <div align="center"><img width="600" height="450" src="/images/124f6238a331bcb58932d52a5dc9ef66" alt="" /><br /> </div> Na Mallorce bude i co obdivovat mimo golfové resorty<br /> <div align="center"><img width="800" height="600" src="/images/878d5d70e2b0f12cc0e318221efb9095" alt="" /><br /> </div> luxusní varianta&#160; hotel Sheraton ***** u jamky 18 høištì Son Vida<br /> unlimited golf in Golf Resort Arabella / Son Vida, Son Muntaner, Son Quin, letenka<br /> luxusní hotelový komplex je pøímo v Golf Resortu Arabella<br /> info na vyžádání<br /> <div align="center"><img width="700" height="350" src="/images/20d32cd7613ec7d8bf499679aae811d1" alt="" /><br /> </div> <br /> V pøípadì dalších dotazù nás neváhejte kontaktovat:<br /> 608 95 95 90<br /> golfcentrum@centrum.cz<br /> <br /> samozøejmì mùžou hráèi cestovat i zcela po vlastní ose a pøidat se až na høištích na Mallorce :)<br /> <br /> tìšíme se na všechny......<br /> <br /> produkce MEN TOUR
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>