<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=ae7866d8507d9e432c84afdde03adbc8'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Výhry

&#160;ceny za každý jednotlivý turnaj MEN TOUR 1.0 tj. poháry, medaile, volná greenfee od našich partnerských høišt., ceny a vouchery od reklamních partnerù, poukazy na golf-indoor, poukazy na tenis, golfové míèe od Bridgestone e6, poukazy na startovné na MEN TOUR, body do jednotlivých žebøíèkù, rodinné vstupenky do muzea a zámku Berchtold, hotelové poukazy Hotelu JALTA **** De Luxe, poukazy na víkend v hotelu Zámek Berchtold pro 2 osoby, tisícový poukaz do hotelu Dobrá Chata na Šumavì, restaurace v Zámku Berchtold + wellness, pøedplatné partnerských èasopisù, kávovary MOJELAVAZZA.CZ vè. 30 ks kávy Lavazza, kosmetické doplòky od DOVE, apod. + ceny za celoroèní výkony ( finále + žebøíèky ) zájezdy od CK Golfové cesty, golfové vybavení, obleèení a obuv, elektronika, notebook, volná greenfee od partnerských høiš, volné celoroèní karty od nìkterých partnerských høiš, set zabezpeèovacího zaøízení FALKO v hodnotì 10.000,- Kè od Alkom Security, golf. bagy od Bridgestone a další golf. vybavení, poukaz v hodnotì 10.000,- Kè na kurz poèítaèové školy GOPAS a další <br /> <br /> <br /> <div align="center"><img alt="" src="/images/83305b448c91f5be511aa0e35cb1d11c" /><br /> <br /> <img width="565" height="542" alt="" src="/images/a26fc07b666832935f6580b530cea704" /><br /> <br /> <img width="635" height="456" alt="" src="/images/0b93ea79118d85793f61c3eabfc01c9a" /><br /> <br /> <img width="447" height="404" alt="" src="/images/4c76602549f90ae5a4c55a322fef9c5e" /></div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>