<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=73da3ab20e79a5ba0cf1aa517c153f43'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

20.06
14:00
Slapy
270,-/750,-/1190,-
    R

Slapy

<div align="center"><br /> <img width="504" height="498" src="/images/f0ef2efc63ad0aca67f8acbc44504930" alt="" /><br /> a je zahájeno, tøetí sezónu (2013) MEN TOUR na Slapech zahájila Pavla Charvátová z bílých odpališ<br /> <img width="800" height="491" src="/images/e8ec83cf0cec17c57a6693fa6808626d" alt="" /><br /> Že by úvodní flight? V takové zimì? 30.3. 2013 - na teplomìru 5 st. Celsia, a letní greeny otevøeny až po poledni. Pøesto 40 hráèù odstartovalo na úvodním turnaji. A dokonce padl Hole in One. Štastným byl na dvojce dvojnásobný finalista MEN TOUR Jiøí Filip. Hrál devítkou Taylor Made.<br /> <img width="515" height="451" src="/images/0d930b4332cf4d3e2198b047c4f19c63" alt="" /><br /> </div> <div align="center">zahajujeme naší druhou sezonu na Slapech ( 2012 )<br /> </div> <div align="center"> <div align="center"> <img width="863" height="464" alt="" src="/images/ff1e9edcc05da59951855f5678d72cc5" /><br /> </div> høištì se stalo velmi rychle jedním z nejoblíbenìjších v ÈR<br /> <img width="863" height="279" alt="" src="/images/ee07bba22938f8fa6f99fdccb067afcd" /></div> <div align="center"> z Prahy je to kousek, a høištì je hernì velmi pøíjemné<br /> </div> <div align="center"> <img width="866" height="600" src="/images/027978b6b86d96502634067255bdf5ad" alt="" /><br /> </div> <div align="center">a ta pohoda, a klid....<br /> </div> <img width="866" height="600" alt="" src="/images/72c80010ce7ecaef12180ac41169966a" /><br /> <div align="center"> nejlepší hráèi po jednom z prvních turnajù v létì roku 2011<br /> </div> <div align="center"><img width="858" height="367" alt="" src="/images/4ceccaf9c78a9b46a228feda7cd6a16f" /><br /> Nyní je však k dipozici Pavilon slunce tj. nová klubovna se zázemím jakse patøí<br /> <img width="858" height="542" alt="" src="/images/dca3cbe67c9640033ccb7bf9f44b935a" /></div> <div align="center">klubovna plní i funkci galerie, na fotcce nad krbem slavná socha "Taneènice" od Rudolfa Svobody, <br /> vedle krbu pak díla proslulého mistra Vladimíra Svobody<br /> <img width="863" height="461" src="/images/f3cb246a6dc608774a602123530f2f28" alt="" /></div> <div align="center"><font color="#FF6600"><font color="#CCFFFF">Radek Wágner a Pavla Charvátová otevírají Pavilon Slunce i pro MEN TOUR, <br /> ale hlavnì pro všechny nároèné&#160; golfisty</font></font><strong><font color="#FF6600"><u><br /> <br /> Netto / Stableford žebøíèek / Slapy 2013:</u></font></strong><br /> <br /> </div> <div align="center"> <strong><script language=Javascript src='/hjs2/courseranking.html?season=2013&idrankcategory=114'></script> <br /> <br /> brutto / žebøíèek na rány / Slapy 2013<br /> <br /> <script language=Javascript src='/hjs2/coursebruttoranking.html?season=2013&idrankcategory=115'></script> <br /> <br /> støedoèeský žebøíèek / Netto / Stableford 2013<br /> <br /> <script language=Javascript src='/hjs2/courseranking.html?season=2013&idrankcategory=101'></script></strong></div> <div align="center"><strong><br /> <br /> </strong> </div> <div align="center"><img width="863" height="462" src="/images/a93902ffe20d4954e6d6e32fe3a1885d" alt="" /><br /> </div> <br /> <div align="center"><strong><font color="#000000"> </font></strong> <br /> <img width="658" height="493" alt="" src="/images/8b330c59455ec511216523fd32a64aa1" /><br /> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>