<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=47d8a30b60e4194cc3453260adf12278'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Finále

<div align="center"><font face="Tahoma"><strong><font size="6"><br /> Stanislav Stehlík</font></strong></font><br /> <font color="#C0C0C0">mistr roku 2012</font><br /> </div> <br /> <br /> <br /> <div align="center"><img width="464" height="476" src="/images/d33e78da6ba5274a022d0c4fac9c7673" alt="" /><br /> </div> Stanislav Stehlík pøebírá pohár za svùj celoroèní turnajový triumf na MEN TOUR od Mistra Evropy ve fotbale roku 1976 Antonína Panenky v sále hotelu Boscolo Prague.<br /> <br /> <img width="803" height="363" src="/images/ab11800b91757433fe9fbbcb7a78b92a" alt="" /><br /> Stanislav Stehlík zahrál 36 Stableford bodù, což staèilo na absolutní vítìzství skrze celé startovní pole, které v øíjnu 2012 èítalo celkem 32 úèastníkù. Od roku 2013 je finále hned pro 36 hráèù.<br /> <div align="center"><br /> <img alt="" src="/images/3bf28f31c5c3903997789bfb93ba2771" /><br /> <font size="2"><strong><font color="#00ff00">Dominik Pavouèek - absolutní vítìz 2011 ( netto / stableford ) MEN TOUR 2011 - hcp 6,5</font></strong></font><br /> <img alt="" src="/images/74a60abf3de4311ed06e148578b8e1d5" /><br /> Rozhovor støídal rozhovor, zde napø. vítìz s bratry Doutnáèi na balkónu Hotelu Jalta<br /> <img alt="" src="/images/081ca3afe100b29cd09342ee1bc02bcc" /><br /> V limuzínì Lexusu si vítìz s hosteskami odvezl svùj pohár domù, ale ještì pøed tím si na Václaváku obkroužil vítìzné koleèko. <br /> <img alt="" src="/images/7d604b36d9e3cb896188077fa0ccafcd" /><br /> spoluhráèi jej hlasitì podporovali z balkonu hotelu Jalta <br /> <img alt="" src="/images/d39ad5421bf668d127b544b383b99c37" /><br /> Dominik Pavouèek hostùm rozdìluje vítìzný dort ve stylu greenu s regulérní jamkou, míèkem a pavouèkem<br /> <img alt="" src="/images/70038bb33d68cd771ad54f467b8180bb" /><br /> golf mu jde lépe, letos snižoval hcp z 54 na 6,5 a pak s druhým nejnižším finále dokázal vyhrát ziskem 37 stbl. bodù, nebo finále se samozøejmì hraje zcela od nuly, ve finálové rundì se zkrátka rozhodne o celém výsledku. Alfou a omegou jej tedy postup. Ze tøítisíc hráèù dostat se mezi 32 vyvolených.<br /> <img width="858" height="541" alt="" src="/images/61bdb77f923d0bc7e2360b2b6f450921" /><br /> Balkón byl tedy v Jaltì plný šampiónù a všichni tleskali ultrašampionovi, vítìzi MEN TOUR 2011 - Dominikovi Pavouèkovi, který právì s pohárem nastupoval do limuzíny na vítìzné koleèko<br /> <img alt="" src="/images/132ddfc0e7bf87d555a85ccadbac014c" /><br /> radost pøeveliká, Dominik jí nezakrýval, na afterparty se radoval až do rána<br /> <br /> <br /> <br /> </div> <table width="272" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" style="border-collapse: collapse; width: 204pt;"> <colgroup><col width="64" style="width: 48pt;"></col> <col width="144" style="width: 108pt;"></col> <col width="64" style="width: 48pt;"></col> </colgroup> <tbody> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td width="64" height="20" style="height: 15pt; width: 48pt;">&#160;</td> <td width="144" style="width: 108pt;">MEN TOUR 2011</td> <td width="64" style="width: 48pt;">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">&#160;</td> <td>&#160;</td> <td>&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">1.</td> <td>Pavouèek Dominik</td> <td align="right">37</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">2.</td> <td>Kubice Adam</td> <td align="right">37</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">3.</td> <td>Hajdúch Ján</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">4.</td> <td>Koláø Pavel</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">5.</td> <td>Bretschneider Michal</td> <td align="right">34</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">6.</td> <td>Doutnáè Petr</td> <td align="right">33</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">7.</td> <td>Matoušek David</td> <td align="right">33</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">8.</td> <td>Stanìk Libor</td> <td align="right">32</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">9.-15.</td> <td>Kvìtoò Karel</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">9.-15.</td> <td>Prokš Jan</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">9.-15.</td> <td>Sejkora Marek</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">9.-15.</td> <td>Snovický René</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">9.-15.</td> <td>Souèek Lukáš</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">9.-15.</td> <td>Šmerda Stanislav</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">9.-15.</td> <td>Toman Jan</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">16.-17.</td> <td>Dvoøák Josef</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">16.-17.</td> <td>Kròávek Zdenìk</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">18.</td> <td>Èuøín Tomáš</td> <td align="right">29</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">19.-22.</td> <td>Doutnáè Jan</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">19.-22.</td> <td>Hájek Jan</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">19.-22.</td> <td>Jelínek Jaroslav</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">19.-22.</td> <td>Kubík Dominik</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">23.-24.</td> <td>Hašek Zdenìk</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">23.-24.</td> <td>Trefil Jiøí</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">25.-26.</td> <td>Bloudek Jan</td> <td align="right">25</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">25.-26.</td> <td>Filip Jiøí</td> <td align="right">25</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">27.-28.</td> <td>Kolbek Martin</td> <td align="right">24</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">27.-28.</td> <td>Van Der Schaft Ewout</td> <td align="right">24</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">29.</td> <td>Šlegrová Vladimíra</td> <td align="right">22</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">30.</td> <td>Krejèí Josef</td> <td align="right">20</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">&#160;</td> <td>&#160;</td> <td>&#160;</td> </tr> </tbody> </table> <div align="center"> <div align="center"><br /> <br /> </div> <font face="Tahoma"> </font><br /> </div> <font face="Tahoma"> <br /> <br /> Roèník 2010</font><br /> <br /> <div align="center"><font face="Tahoma"><img width="752" height="479" alt="" src="/images/94ae4cf663f08d354a91171629aff186" /></font><br /> <br /> <font face="Tahoma"><img width="860" height="293" src="/images/73d57ae9ef8d5ba6da197f1fa950c89a" alt="" /></font><br /> <font face="Tahoma"> </font><br /> <font face="Tahoma"> <img width="545" height="543" src="/images/418ad20b9e8b0a88dc5191831693f1f1" alt="" /></font><br /> <font face="Tahoma"> </font><br /> <font face="Tahoma"> <img width="594" height="399" alt="" src="/images/243f6aee075bd8496183763b1e3d3b9a" /></font><br /> <font face="Tahoma"> </font><br /> <font face="Tahoma"> </font><font face="Tahoma"><img width="532" height="425" alt="" src="/images/cc76fd3edf9969cadacc6a79d235aba3" /></font><br /> </div> <font face="Tahoma"> <br /> </font> <div align="center"><font face="Tahoma"> <br /> <br /> </font><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMsAAAG5CAIAAACvBFcaAAAdV0lEQVR4nO2dS7qDKBCFWZ4LcjnuhS30rIcZ9TrsgYpFPRAfdQPm8J1BrtfwkD9A4qEM//z7HwT5Kfzz73/zHPpVCN+vA2QphADCIEeBMMhXIAzyFQiDfPVCwqYhLCnOYdxeHOfzCUMIYQgfkknVG6Gj3nkVYZ8phBDGuP5ZT9g0hDDmf4Kwh3rnzYRdFgh7Sq8iLI5hT0P45KCMIQzTPofuFEbypmk9yAhL7wohTJ/vN7kjvYqwWYxhjLD0r332/IRBW3tZrxeI47eb3JF+jLANpgUUNhrRg/sbl28AaYkWn5mFf0cgLJ9bJWExyATCTvXOTxNGz9fHsJitz6ALvQPCVqpGdQw79aMapPXOTxM2bwCFEEZ1DJuzcwJoO987ryIMak0gDPIVCIN8BcIgX62EKb/5ICE9lTCGQX4CYZCvQBjkKxAG+QqEQb4CYZCv3kbYcj+Ru2sWB07uNExp8U0sdyqph+IzZc79WdydXFJc/rvYyPI8U5Wy+kSzJlE0bbnNuqQ9E1IWzXk5mdlA1IN/3DtvI2wY9i5cFMcwjlm/SoNXHMOQ3+2WhM2kgzP3YlQIoIbsAmHptDiK4oj/dgFlqduYMo8hkPv3i0ecwqQe/PveeRthYwwjJeAThhBirCBsynYc1ROmdGHcgagkjB4vFRqzjwHLXIUJhD3QBno1x7jishxZQakjjNJTS5gc0uYwzzvllYSx7XRcG1ifKQOR0QPCvNpAr+YYsw/6mD76xdVPgjJu8+kpwqI4bdzmzcp1WBmCRAkjjH6WZhDm1wZ6NdNuohW1pT8qx7B5fe8w/e0Yls99sm6BLsgwhv19G+jVXLpz4WPn5gxh6wq6eh02Gt9eo9bBFBE2S6ocULxYzrItIMyrDfRqrld8+0ofU8fUE5bmrzrCqNk/nZAtBHNDNjV5M6xjXtYkvhdnOYi3gDCvNtCrmZn06T7Ho9/Dsm5g2yRn/i8+Leab3th/6c9ahUmNj4VyI91I6pYXxH6rW7JVD/5977yKMKg1gTDIVyAM8hUIg3y1EiaWlEhIzyWMYZCfQBjkKxAG+QqEQb4CYZCvQBjkKxAG+QqEQb4CYZCvQBjkKxAG+QqEQb4CYZCvQBjkKxAG+QqEQb4CYZCvQBjkKxAG+WolrMJrjYR0NWEMg/wEwiBfgTDIVyAM8hUIg3wFwlykhij7prbgVtOghGt0rblC2NcjsF9oA71AND11sXggwqNzyv0U87he8W8uVKzqVnfCWojAfqEN9AKxqIJfacghYVaExK/rL8Yw3k/NyyRsVqKeypFjmThGcjydliYU+jiFFLL/8JxUATYxsXiLe+hD8bAP9hgHHh1da8vOBw3Qrz1G5CAHrebXeufVhOVRx7OnMZBIvuz1Hmt46yFGT7r09LhCmNFJGWEkZucoA07TTwg5s9AWlbCRjOVLKbS2LHhxoebXeuc3CBNR79Vo5FmEc9K7+viU9yI/Z9KjoM85YfoKj9R2lMTXtSWL9M4mYi2c9p6DXfNrvfMbhGlhm+UTFR4kjM2hVNlKn+BFAwrLotn8ddgW9VkCq/LnfNGqlmt+rXdeTVjqjL8fwyJ/ukISj3stistqu7yWR47acjiGRVGxw5pf651jwg4eufNtmYSJZ6SVVh7p+HOEWZfukLBlkIu0UQNf8qtt2euwjFL2OswaRMo1v9Y7/NcKmpZK9EWYHPmV1uUPbvEjjPXuXCCMzJ7DFEb2HELx257aFnqcPo5ODcGfXSvt8yZrfq138Js+5CgQBvkKhEG+AmGQr1bCAhKSX8IYBvkJhEG+AmGQr0AY5CsQBvnqVwmTdoM/VHMufk9xwqiBpJerIAlbbvCV6v8oYdl9xgrvnkVYzW6A7pQT9gkDtVm25B8vt4EdGUMYx+LdeifCPmGo+GT+9Bi2S9ggmxUnbKFHWqCov2DSfQfUw35o3k9KhI05XpYLo8bpX++sb1w2YdK21qoYYam/pctt90gF4p2S7vg68z4rUTquCoQlsOhcQQmrd9Y3LpOwjmyuGWFk6P2IgSqm09RZkpxTYxpLSr4uNryVx7B02ij3lZxx1jcunbC+lpyUMEnV2g2sz0h/q+74s4QNk7JyrSeM710746xvXAphfeE1Fz2uIWRr8JjepXrYb4xhqhn48TGMlduFOGHToODVjYta/FJAx5Uxp00SRt3x1wib8/WT5Zrn6zDNh13vrG9cOWFRDMTbPqouCIvaLxTqjupIfpdR3fGXCWM/WKiu+WkIUySVmbX6VzvrG5cyS3angLtGDQuEQb4CYZCvQBjkq5UwscJHQnouYQyD/ATCIF+BMMhXIAzyFQiDfPUrhI1fMYVrHiH11hbVyxywnDBqZYnfrlx9G+if2W3EOczn+4zdYz60+5luFElYPL7D+3LCRu0+f+M6JOyszhJm6tJugJcT9sBl/UYbeM2P3O6qTT6pRJiWoVXiZMTyLEe6P6xeXzIJeyTC4p+1gf5J+7vgwZcB8ZMKhKkZ0hKt3QD1ke4Pq9eXBGHJItZPw6pmScO/qk5k0ihbNvXvJdq7AWqjRFdUry8VZ8lOFvsFwg49+BZh1himZriXaO8GqI10/zuE9btfUu/vk2OYTpiRIcawcu/ke76tJ/80PGkGsV9SEmZ58C8TRjPMVn7qboCTke7fS1i+BMns4T0QRrdoz6lfl3WU4cE/O0uqGVrfJelugNnw7Es//ssJ61Hh23eN7v8C92KBsAdkPeMDmkHYXW1zXPz2RWhWIAzy1UpYQELySxjDID+BMMhXIAzyFQiDfAXCIF+BsFo9YtU6iD+1Rav7TO/5CVcnbLn71ksjKWHpvuGS4nOlqHCcjaQvM5GeaepbfIE0wmIIQxj7ibjHCEvVftbidkBYXST9F3hWL/QOJ2z5VHUU09EibDYCIPKwvFur0xvVsPVlwuRuueNMNMv/uLj7nx6Av9s7YjfbFlmze8KIiVLx1ws7obTGW0FWWXFqJP2gOe2ySK2a5X98EVupd3IHIjFR9U6Yvo2RtDENPHsf22HrLcKWlC2/RNzociZqlV6jjDC66uyXsD0RvFR/fervveF22PrCGMYXfMIbnfLnA6So0ssJG/m17eNLjTlLJhn++vW1PKKVUl6HZTbgmjHMqNLLCaPiK9+GvwGdIoz669dmiscsqIP34a8V1HHP12FyMWdUCYS1qGPCDH/9vE1Vha+BNSv99U8jkj6dB2gmapV+iLCOFHDXqGGBMMhXIAzyFQiDfLUSJn+mQEJ6LGEMg/wEwiBfgTDIVyAM8hUIg3wFwrhOhYJuxLPqHr76RpApTlh2S66Ba1fZBlZ/frmX4LT0DqN9ve4TxsLAxpPNuRAr6inCTjwY4EzvcMK6u/PKCBsGfjniGMYiVZd76zCU9QXTwBcJMwXCWP1Hajpd3FfRcEnUh7PXbPWHhDGHNPPgSy8/PbJkQo2Ka2Wq61wIzX9qGwF9MID1XmuHgUIYb0/zkoTxHUdj9inMzPLV4exVW33NGJaF1ze604rOrzoi6+tsHa/Zi2A9GMB6r7XDgBOW1Gm083UMJv6+dTxTCbsWCpr0es06LH1QM++XvSFAEpbNKmfqrB+v2YtgBdW232s520zCCu9pTQphqfJa5PqMsOpw9mWnP8tB3aYrCWNJIYycueZ5ps4FwtSizc9exXvPE9ZnPP10TZd+2qfLm2OYYauveWhNuvSSsCjaohDG8nloDFOLrhzD1PdWERbHHSn6xbUjF7XcNRTFdT9ch5UJo7b662OYvSHAemYZHZ4rQ/AXjh/uRbAeDGC9t24Mi2TsY98duiOMVbviu2Q5nL1qq69Zh1Hnfs2GgGxapD1yvs6FNeXxXgT7wQDqe6+sw3pRwF2jhgXCIF+BMMhXIAzy1UpYQELySxjDID+BMMhXIAzyFQiDfAXCIF+BsNaV3Y3Z7vxMQx+mhFklTDFVtq2Qxw+jKR69t9KybN1qvKBTJmnFchxD6OdRB7Mei7qHyJqsDen12Xj69YQxu8TlPv61h4JzwsZOxi3WhvTajKdfZ4q3zObcspKbtFTfuuprkCWe2hagH2xbOWGfMIQw7I34fv0q25BeW/H0q0zxttlcmqISu1bo/JJXNg8bG6q3BUhn2Ncvfk3vcH8Y3dDSxQfFImw3UVaa4m2Tk0mYHXa6nrDabQGau7V9KYSlNvQSUj9YK33h6aPpGcJErydibhKmbAu4sWnxu73DZ0m6265HwpQ6V5viawlLYDmNYeq2gDeMYfRSkhmzIxe1Fe280hRfRdiyWq0PnZ/73FmJp7YF9L8Om/VvKy8gbK4xxRcJkzNskho6nx6nO85Ziae2BUiHfvsShHWo8Orf9HsXCIN8BcIgX4EwyFcrYQEJyS9hDIP8BMIgX4EwyFcgDPIVCIN8BcIMtWRk2EOHHlWpwUDPOWE0WtWW4rerWNMGeolpOrzcpyLI1wTrV3XfOW1ZI5maJ0xe/YZveNM20Ev8jKHeIOxasP4/8+Z3RVi3cVxNQ/1hQHw7gjztv3KwfjXYfUqZ50fMEjVuROreK+UQs5O/2zs6Yb0MYHOZMBqo9yggvhVBnmZ+GKxfLUXx5tdb+zX7pLXtgAZ7bwGvuUBYL6HO52rCdqnBpK3oy3OW+WGwfrWU8kMYDmyxcsOEve1gGsI4tTX56IT1tWuykrCDgPjMo1wgrBisXy0lI+y8tZ+H1Le3HaSps3XCOhrA5sp1mOp8vzaGFYL1G6XcGsNkv9jbDpYcmhogFMLkVumOXNSmod5wvtdEkGf9t58gg/UbpUhv/ilrv6yAte2AntBIlymE0e0G8oo0qGD/HkYni+OA+HYEedZ//JpU++vZU7SCwEix9tMfKcVWXpYJraHsx2/1Dn7ThxwFwiBfgTDIVyAM8tVKWEBC8ksYwyA/gTDIVyAM8hUIg3wFwiBf/RZhDVpAk3YjkOVJ7FOCMHIXrIW7WpVtSK9ll1An/mMdRq5SyvCuVVq72/1CwsY8UnA7NqNyGyq75JkOyy2Bo2FkfUSvIyw3HvUSW/94DBuz/yrB6w3bux5eX/vsKWZ8I5rkqQo06Lu/0DvZGJZcTb2ECZ5PEhZoFGr66AbNOF8Iry/7mwcd1gz7VvT8jnz3F3qHr/RXh1MzJsmaNqTXNWNY+tc6SNum04LXN/nAUsebsyTJv+DE78V3f6F3+DqMutq7aNgdwsox8Q/d5PQqMcJUw36BMJaa9d1f6J2dMGn27WKi/MoYJks0t3vUjWHRzrwp3/2F3jGeCUK+MfXloj6xDqPLI20ZpBL2mfi2cpmhZdi39np05Lu/0DvKSn9J6kMJGlQo+vQZYVMkZnySiWqcrwmvL5+mtlw31bBf2E3Ui+/+Qu/80G/60N8LhEG+AmGQr0AY5KuVMPFzDBLScwljGOQnEAb5CoRBvgJhkK9AGOQrEHasR0Laqjb8U3UYptI98mYlCCMO9ErHyGJTobfMslts/jc0KWHZc74fMu6phJ0uSLPhnzJeq7bH9pUTRq9U3adtuR3LrAF/7C7XCZMBdq/qgLAbBf1ZnP0vKiOM+ZDqffoNEsZtEZprXtrwVbN8mTBaEDuTXhaZ89k4+6q7v30pY1hqWH28YEnY2an2ZhtYxysRqTXXPLPhW2b5AmGHD4iQlvxrcfaDllUX4uuwzB9WPRRZBjoZdNipDbL+JtlksZx9hGyzvEWYWlBmQz+y4T8Vo7plccLUi5VEvef0WhT81n8QOF2OYZJs1TUvCWOpTJhaUDpZBq6WOd+Ns9+DbMLOfK82CfuTbb2SsFnGitZc85Iwtb3ldRg3AC/50NzsnH96DBvPuKgpYXHckWI7+p0WECphWRMM1zwbX63PyeGvFaP4sWYYzCU/VWWc/RcRRsZzvnI34CDLtu1dNP67cfkeb4Pa8fR3BNU1L2dw1Sx//HtY/oPFMnXW5FwZZ/9FhPWpgLtGDQuEQb4CYZCvQBjkq5Uw8XsNEtJzCWMY5CcQBvkKhEG+AmGQr0AY5CsQ9rxUA+YekbWrez73JQjr3Kc/P2FNjvnd1njy7ZbF14o7/G7lhPXv058fIiw154KJ8gVB8B9URtgLfPqzZrpaB9OtSoe298w3QSwYlb5+NQg+tUD2ZbS/3zuv8unPOWGngtonSWdOChzMSLJs9TwIfof7HB/snVf59GdrljwMCE1ECaMmyrInthQE/7mtdd1JrPTzS9adT3/OCTsR1J4oW+lbgYOLtnpl/BZmwx+RTVifPv2ZEnYqqD0RW4clnRjD7CD4f/CRa0omYZ369Ge6tDoZ1J7mcExYha1ebfKvfdPMCevcp58qE7d/nQ1qn95VQ9hcYasf5TXpaj/tI72D3/QhR4EwyFcgDPIVCIN8tRIWkJD8EsYwyE8gDPIVCIN8BcIgX4EwyFcg7Jyc7iq++GalIKxzn/5SNO+tpVFPbME4QIFcvUNimC3gNwjr36e/xh/MYYpjGEd/wnKb4XimuF8h7AU+/eTBZ/7SSD0UN2Lrqx58WpB6xdSsqFPSylZ9I6+q1px2pIxhtCXd+fSXruKbhcbMpXMntr7iwRckseM1wfTVbK19AKyqanPaUU5Y/z592lWpP9ZHVsmrfz62vuLBz8Xj7NcF07es/fTSjWRDit4vTe434YRR9ejTT9PNWm4CK+aDR+ANqYytr3vwhZYipk9tMH0lW3sfALukanPakU1Ynz791A1L/+3TJUXtRmz9sgdfnlkZTF/JtnIMM5rTjkzCOvXpyydxxNQTgrALsfULHvzPpD8PsLSEECt9mq21D8AijDanHeWEde7Tp13FSySz5J3Y+ooH33gLHbnVrPTvknm26j4AVlW1Oe3IniX7UejzrtEvPFxyBmFflLWj6WUCYd8QWyO+WiAM8tVKWEBC8ksYwyA/gTDIVyAM8hUIg3wFwiBfgbADFWwjX9Ghyba1MMSCsFf49FOK93Iu/ex+xpJ/ttCCcaNA2DQ0h9f8Tp8+DfLrxPcNS/5Ndefozwh7h08/s9Awc4cY2wqx9dXzVxnz0anc2Acg1Tw7Ljz40tFv5dOIlDEsXc1Offqqra3gu0+VpOdY57M2stZZuemOe2EelG/MnDxD+KiOfiOfRpQT9gqf/l5/7akLqedo3Oj1eBrz7POpuCW/mBu9CNKtSiFWIx3TBsqNAlk+jTmCOGFUnfr0d9t0/slm6ZAw9Xyp3ZJv5WY77hNM9I0ZYcbYyeqTwGpwlWYT1q1Pn86S6+sj3/3eZGPUOWw+XyQVc9tHxOVf+QnHY5jcKKDl04hMwvr16TOzfJTHNTjmORszyuvlgiXfys1a1a2b1MmVqVqHieu5jm2NTZHzK3366mPVZjK/0IpZTFjn8x7NJ6xCbqrjft4mWe67175LSogpfzKfRmTPkv0o4K7RfG5V85cCYS+R48/L9wTCXqJmH8gFwiBfrYQFJCS/hDEM8hMIg3wFwiBfgTDIVyAM8tXvEla2IbDbTVk4xce15Xxog27QOlHTO2/z6dd72gqGd/V53lGe/JRbP/JreLbOzSon7BU+/fuE1erP3frdE/YOn74MZWg5apQQ9lpseuq7vBNA33ReaIUe5BBFZVqVMoal9nTq0z9HWN5VSmz6oq3PdOtrcfCtmkgT2LVo/m2Kr8Ne4NM/QVghMn4CK58KpdQA+rTJB3sC5GrkRjT/BsUJo+rUp19PmBxl9dj02yxWdr2G9GgIw5VvEsYWcLej+Tclm7BuffqnZsls6Sk2j7Dmlz8tkxFA/9oYpl553aTftkzC+vXpMwj2Nc0yNoiV/l4x0tlqbHqWecGtr66irJqoZvyz0fybVU7YK3z6cnJJlYzqd0nSx0psetocUX/rO43lyldrIs34vCF10fzblD1L9qOAu0YNC4RBvgJhkK9AGOSrlbCAhOSXMIZBfgJhkK9AGOQrEPZNpXsefd0IOiUQ9mWt99o7uQV0QSDslpqNR6LIb59BUYKwzn36qnH+TnTTcnT7u4Q9ZfOvLOv7hPXu0zeM837xc28R9sc2/xYI696nr9nRlOjUhi9eDYXPDc35CeXY9weR7u2g/NOHuDAM46Fq5B9DmCZykLo2Jt3N8Qf+0Lf59GWhbAxTzPh2KHxm6op50VnMVZmtsDSq9KsHI3ldioieH2e77mi/jIGcpl0Bv955lU9/1sLcm7MkgcaywjLCTHujka0aMb9cW1qTrOaJV9vInw0K7COhzpL+4as5YVQ9+vRZVZfrzghTzfjHhM2KYd+aQwP1ylZEureC8hcIY0khjK2kSaP07Qh/TVifPn1WK+VJGYYZv4qwTaNcaVke/+pI9+qGkQJham5VY9jRdoTHe+c9Pn3LOG9t96Bm/FOEpZNVwpjHX0bML9f2mDD7I81mjJF9uRGEqdsRHu+d1/r097Ezn90UM34NYZphn38nENnOxUj3h0H5zdHXMPLzNQnp0PgJA22UVlV/wvpU6Pmu0esFwiBfgTDIVyAM8tVKWEBC8ksYwyA/gTDIVyAM8hUIg3wFwiBfgTDIV4Kw3n36tz3T7E7rkuK3+6lf5YT17tOfw/yUK/9PfEe/oIyw7n36qRW2dz5VT1ryMx1Z/iM5eGyrv1yN/qWMYena9ejTn3PCTlnyMwnCClHy2Wtpm75ejf7F12Ev8Onrs2SFnVWezwYh2hA1wnTBznWxGv2LE0bVqU+fdvMpS34mRpjA5YTp+U41+pdNWLc+/b2bT1rySzW/M4bdqUb/Mgnr0ae/F1r0zl8hzI6Sf4qw09XoXzlhnfv06Re6mfRoqLPkZ9JGXzVKfs0seb0a/au0DutFAb/pNywQBvkKhEG+AmGQr1bCAhKSX8IYBvkJhEG+AmGQr0AY5CsQBvkKhEG+AmGQr0AY5CsQBvkKhEG+AmGQr0AY5CsQBvkKhEG+AmGQr0AY5CsQBvkKhEG+AmGQr1bCKrzWSEhXE8YwyE8gDPIVCIN8BcIgX4EwyFcgDPIVCIN8BcIgX4EwyFcgDPIVCIN8BcIgX4EwyFcgDPIVCIN8BcIgX4EwyFcgDPIVCIN8tRJW4bVGQrqaMIZBfgJhkK9AGOQrEAb5CoT1o+3hw/oj1VvVrxM2huLjj5fHUj/0fOTlUczx6tvjuD3kuqvnNb+NMPbc8f1B2obKhFU+m3xUiyMPTY/ktFgoq8wfxrAvtiG9pr249FkZsoMxrE5LocOQZfWZtoN149YxYX3qzYStfTxl/1rS9CEHhzBt/9txjPvJaw6fMIQwTMpQtByZJpHzmHFDX8d93Nv/tZUXPqysZTjcRtPl5FRQ4/oVwuTYtvTQSMDaz/mEYRuNdiy2WU8OipSDFce4nqkTFveKfaa1JtkYxsoCYV9vQ3pNSRrTcEV6dJbkbTAt4wrruf2gvepPhU7bRLm8K84lwlhWCmHpBBD29Tak12ylv3QDmy4pcBZhcRT55N1MlQhbCprifubxLKn9l5cFwr7ehvRa/76mjWH7zCgIoyfwMaxIGP3+KOc+uZan6IOwdnVMWE4S7csCYXShVktYWrNrZaXXnylbri2vszlalLUXsX0FAWF/2galJ5jI6EJPsGbJ/aveqTFMzMjWGLZ/eRxFDbfvkllZ6bvtEGL+pbVxvY0wqDWBMMhXIAzyFQiDfLUSFpCQ/BLGMMhPIAzyFQiDfAXCIF+BMMhXP0TYuN1zpJ7EQ5v1U4pjduv6z8r9ul5I2Gfa+zKOmQ2L3YVkhvdpyI58pif3XICw71flThvon5SwUwJhTr3zZsJov46blT5sjmdmTygRRqwZu29s1N9LTfdxVmqyExZDYI4dUsQ79FuEhdziV0/YuL3YD0Y9N1oizUEhjOKlFvEK/RZh+9hgEMaT7OlPGIh7cclwZ0JkO2rkTUMYJ6UCsogXCITtKoxhnykDL+aZ77Ne7nNckkoY/ddsF/ECgbBdJmFiQsxeyyNaJeUsmc2GVhH964WE0b58nLC0TW1/y2Au+a1apTFvj1pgF9G7XkVYMtfH7V9PzZJp89myDzvSc8RXP76BW9SE/lox5jtBZBG961WEQQ0KhEG+AmGQr0AY5KuVMPEjDhLSY+l/1viWIb/Hgd0AAAAASUVORK5CYII=" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> </div> <font face="Tahoma"> <br /> </font> <div align="center"><img alt="" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMMAAAFpCAIAAACu7QvBAAAWfUlEQVR4nO2dS7qDKBCFWZ4LcjnZC1voWQ8z6nXYAxSLeiBeywTM4TuD3FyDaP0BjMci/PPvfxB0XeGff/9bljCuQvh+G6AQAkiCHASSIB+BJMhHIAny0QNJek0hlbiEeXtxXM87TCGEKbxJJU0fhLYoPIqk9yuEEOa4/tlO0msKYS7/BEkno/Bkkv4skPSHKDyHpDiHvUzhXQIxhzC99rFvpy2SD73WNxlJ+VMhhNf7+4fcoR5F0iL6JEZS/tc+6r3DpM2NrNcJ1vjtQ+5QP0bSBk0CgvUu9M39g2kmnqdQ0Wf0fJ5AUjkmSpJikAUkqVH4aZLo9nqfFIv5E1SJAkha6ZnVPunUj1I/rF8nadlACSHMap+0FNsEUGVH4VEkQd8SSIJ8BJIgH4EkyEcrScpvJigoZwv6JOi6QBLkI5AE+QgkQT4CSZCPQBLko6eRlO6XcddHcoaUjrZc0n3+dCeO3vN/vwpn9yLuvqUS03+TjamsMzepaE80WxLFoaXbiKnslZB90ZrTxoVtwdjypig8jaRp2kOVFOcwz0X85GmNc5jKu7aSJBqewiUXlUhTI2+FpLxZnMXuiJ8zUZLaNufKYwjkPnTyFlOS1C3vi8LTSJpjmOlZe4cphBgbSHoVT5i0k8TilyMX1d0ZJNH3azuNBe6scl6hveUdUXggSQmL9M4KRBtJlJJWkmQXtYRl2WluJIk9JsW1YfF+FcAxiOmf9S3viMIDSaJfxzl/lauzkwxf3MbBUyRFsdm8jXeN86R6mDMHjA/6nVmqJLEt74jCE0nKgcxha+yTNgim12f7pHIkkm0LdMKEPum+Y6CnMoUtcbDzcYakdX7aPE+ajavFqIWQBpiNbmqkKUasZnksmCddPQZ6KtfztV0Ax3xa20nK404bSdQMnjco+obSyEvNwVbg92aIafheg/iIvHaztrwjCg8lic1h7XlSnh4pv8Q0/gqwhSoX9l/6s5A1GC2yb5MPSM2kbeWO2G9da7XalvdF4VEkQd8SSIJ8BJIgH4EkyEcrSWJqh4JyvqBPgq4LJEE+AkmQj0AS5COQBPkIJEE+AkmQj0AS5COQBPkIJEE+AkmQj0AS5COQBPkIJEE+AkmQj0AS5COQBPkIJEE+AkmQj1aSGjy6KChHBX0SdF0gCfIRSIJ8BJIgH4EkyEe/SNKpnFR3JLD6dJ1G1jn3KHCSlLTOfYuRZGb1aznpJze2MnTzRGwXGnC9na/pdowWSZKa1rlzfZGkVSe/9KP0c2ejoIxuzyFJS5K/n3SS77yIhEglmPseHRdBUpGmXbTBrFNsydK9Fxlwy4/Lg7I+e18UnkzSrKWMpZmWcxQrJAWaoVvN1lglaSZThdQeWmexpWwtzQ+Z96LlbVYOSv3snVF4Mkks2DGf9JeS57/SJ+XNZjUeFZKMPKTqvtTW5uSTO17vMIlsu+pBFZ+tjvguUXgySXQUCIQkOVS1k6RMR+okCVCsfamtzVUVn9rGwWKJAXFQ+VR8YBb1aJJE9x5JIGXi8y/3SUZr19dtKxGwg6p/1j0KxyQdLKnxbTGS1CimRbdiGUh6XPun0tfdmiep1/bn50l1kmhrl7xAlBYCeizyoHL7PxA+TpKa1nkUknLjcwzivB/IrC1uVIQ5f7zsk15xv6SKahuar93q14lqa5dt1Cs+ksu2F+ug+Gc/RtKICrhbUtH9qwPkKICkJ0tZgPC2KICkJ0u/2LwnCiAJctBKUkBBuV7QJ0HXBZIgH4EkyEcgCfIRSIJ8BJI+oX2l+Yafm9lCuV6/Bt39wxIniRobvuvmPHUM+fWVU183X3PFMyeqvCtckVxr2yUKH3eVvMNUemXinft2PIZPnrL1RBGA5nb+Turr7uxTUTBGt4882uJ1DJVTbxoUG0zTucSGk1PxTatVzSG8XuTNZsu5WqG5d63am6JgkPSpe8gux0DPYCNJ0jZEg0Ffq7Yk6ltSzhhBzapqZmCdsZwzU2i0965We1MUdJIGsk3+hSTte8LMbswQLbvnbCfK/7I812pV5hS4bjkXBkhZoQ7Nzc5JnaRzc89v648kiQPktsmyWAN96hVY97Pv1K6KkdRqORffgbwv1fGtVntTFDhJY2G03NYntZ90xk2ULmztU7OwQcqPKO5su09S9m55w++JQkHSazLmBCO4bxeNJMugXZ8n1Qf394v8V0ximOfaqsoi6dByzudJ5XMNxd5tb/gdUSAkUYNwKltvORBJ6jiy9u3GtZucGvOqjBk3H3oM37RaFRvd/mY5Zw2Te7e84TeTNKZC979x/4JAEuQjkAT5CCRBPlpJEjNtFJTzBX0SdF0gCfIRSIJ8BJIgH4EkyEcgqVWKvVpN7Per4iRRE0L8duPajyG9sLJjX9+FvDE8a5Xf14D+xUmaaVaoju/asmMo3vm6b/jrDfhSFPTR7W6zpu8xFO9ogVSd1Cl5Ps0EpzjLNB+0TId90ABZCd3mEeSZJFEPQ+c6JEk3Pm/c0NfSvar4oA8tY9Jxq5mp8+uBjM71KJQkZYvSIEPbckiSbTLkLlXNIMaqjduL2nMalT6mbMwcwqRZC0dUdXQbZLZ4QJJtfG4hSfdBi3TYtQZUzNSxGDSHlknSQIP3jX3SkQ+6KdG7XUl+5I1VO6JKkt5hsuYTHQ92p+dJWtb2Q5JUH7T+jKxNEq2EPgrS8+ltj4J4IkBclXR+qIckLYbxuWV0U3zQWjrsegOsSqLd4OFkj27jiJMEfSkKIAlyEEiCfASSIB+tJAUUlOsFfRJ0XSAJ8hFIgnwEkiAfgSTIRyDpjM4Yt9N94iLTUrXOZLurbNl5HlydpHSfaBT7VbDzJ/3t1JtZ7aycgqRE8q85tJEXm872gCTFEKYwj2PkYySxbGueR2GQxJYvjvcc5ngkpRYPZAk1SVqUW+60r7JyWJsra2vedkrSQhxLPN22leDbSMMtt7Ryc3ciTlI2VzyEJBpaaaZuyKBNK1RHq4Ikmgi75KCSlbuS7vIwN3c/Kkkqs64+jKRd5DDVHNZmEtyj0Y1OsIr9Wlm5pWHczt+t5ObuSQVJdCR+HkmqmVrNYb2TxCJ9OOMm/5UksbKSxCq083crT1D1pIIk5RHSER57qJF06MiWOawv9ElUkqQotrH6JGVLNTd3T+LzJDUkA7lvC5LeYcqzENuRLTNo05nKPo8xVtZqIqmalZvNk6wt1dzc/eiBJMlxYdlCvvazZWZqPYe1du0WyapldOMWknjb7LTg1pZWbu5OZJI0kALulnQgkAT5CCRBPgJJkI9WkuTlPwrK6YI+CboukAT5CCRBPgJJkI9AEuSjXyfpAyl+TQPJs8RJKu74dHyvjR0Daz83JKWMR9R+5JcsWnrei1RMi3nr99Ie+7MDKCT1bBa2joG2X+YAjXOYjbPvQtI0Ff0NJ+k39ECS5rj7DJdlc/xEvR+ybvuzhSWyc0u6zJIXgCcgNNb4juTN41TgxmeL+rU2fysKx9kBO5ckiT/vMRcmNYskNWt2OiHqMvC5hulVuGZppCum7FA+KVAzActE3tI+Rdr/rSg8Kosytc3H7Vwzn6vZJ2WVfvb9u171TObpyx7puil7q1ZPcWl/dt++p1l87dpNTxHcnxSScuNz7BtIUo3e7SQtWw/BSGLlFEnqZwuSupl62ySNk5BVJSmd7j3MhyQZRu9TJK2PEJUkRa3NjSSpnx2gT4rzjg691BzLfUuXmNlP9BmSqNH7HEl5oqk9LkfVksDZ+uwI8ySaabrMWz0eSazZDaObavQ+S9JKsHHtdiKpvP1Z69rtuwNIbZ40isKP3S3p8/cqkDSerKdZvh4FkDSO2OSvJ4EkyEcrSeKXCxSU8wV9EnRdIAnyEUiCfASSIB+BJMhHIOn7YmktT/kv+nEmKiRRc8WIXoBw5ONuEbsjcco6rbgDqqfxmSR1m3yufgz0zJ7ycVu6cm9rJ+kdpgaP1zNJmgfph9gxsDNb93Gr3meaPnsid+Blhu5GZ/dylNYtku1bKu88SXdJUkrMuJ/m71PSeAz0dB/6uFW/NkufrYxuJNihwdkt3UX8qQGRf5dVbm3TZ5LukiTaoLaeuQdJkuo+7l1aYu49WjZJh44lpbsSHshZw5GNVus2IyTpVkjKRztKSm6FpKqPW/Vr+5K0urlZBuaSpFxPnaQ5jpGkWxndaAbWcUkyfdyGX9udpIWZNi/3SbHcC92+h+ukkiRKTyzB73jOpJJk+rgNv7ZCEonN30haSp81nydpbmA+TyLzoc6TdHOSzKV9hiOp7uMOIZR+bX6dtZ0H69pNVpsl18ShV4jbvk1MX5FkAC+hCeLj/STpFiQNqDD4b9zPEEiCfASSIB+BJMhHK0ni1woUlPMFfRJ0XSAJ8hFIgnwEkiAfgSTIRyDpszKS72QVN222jVN600q1PTgnS5Jo/qStxK+f/YZjoOf0SuNb/drkRJ0LYZUkBYgYQsPdtP5Ikqe14xu39BjoOb19IWh2U/aUneOoT/qb+iZp2DyThe+WZaYTfRW1b0c7gal0P6pnRt1FkXbNMJPoabUtX4bYRQ9ubpOkUTqkpdonmd4gYiYJqjnfNpctpYtIPWOWtWgOOkmWtZzlkOzZzW2SNEoK5aU6T6Ke9FgeXfoXO0xGUuUMcLO2ZbVmuz4c3fL2Mq9t325unaQe3JynjiG/LryF+Ttqe6hNkhZudlOVurdMDCvKrg2SFGu59ND17ebWSRqoQ1oqJJWO+rgU7x/0Sc1nY4XSGg1b+iTVWm70Scou+nBzKyTJdSbGct+qT1JbHuoWktiV0ftl7kLtvfbpTrk812EqcDlP6tnNrZAk7cBjkUQLe05jLeSLa5JEf1rT2GLji7J37ZHf+A6TlRY8fYhYy9Vc2926ufXRbSyFgX7jfq5AEuQjkAT5CCRBPlpJCigo1wv6JOi6QBLkI5AE+QgkQT4CSZCPfoikdNeW3jX75I3qgfxef45CSRK53zREQrdFkETTsTFfNjOayduL9B3fW+s/R9JsW7e6VYWkUwJJF6PA80zG7X+j5OY+6JPIgui7ZVv7ntRIEpZqRgZ3+m4ln8wfI4n4Y0ZJV7qcISmUho12khSftbCnyfSjVjLJR0qZca9emTHdt0uVJPbYhiSJl7YU3jsxttX650gqzs7jRrdDkqw+SU3hnSuXCXdp+UWS5ANiQwxwt5NkpPBeX8t3tEb+FknylH3dHdx4DPRP7mp1JYn6rJe8dJMx9bZa9UjpM+51knD3Y9F+x5Be5LZHLX5XRjfdZ72NepUFk356xj2cAu6WdCCQBPkIJEE+AkmQj1aSxI8gKCjnC/ok6LpAEuQjkAT5CCRBPgJJkI9+iCTrfpyXTrnCe8hW6x4F08c9hKVk0UhKt8lYqNxJYqaDU76Jp5NEk6fK7HS9SpI0hzALVm4l6aweThLzJw3q415zOQqrkEmSkfZ6jru5QD0PO0nEWcASfC8dZ9B2j4LhTxonb2kQ/qQ00DCXiOlb0nJh04zbVgdmkRQMW0tvGbTdo2D7kwbpgQuSSFBZF3s8upFurBh9ZELjZatfI6niguoqg7Z7FMxrtxH7JPloUQ6VRZLq0XYkiZV+Mmi7R8EgacwZt3w+JA9wOkmGR9uRJPUc9pBB2z0K5moTw7lv5bSD5hY/JIl6tFtIYktTqKnie86g7R4F/gwu+yr3f7SZpHqGf2t0Uz3adZK4Ydwmaek4g7Z7FH7lN27oVoEkyEcgCfIRSIJ8tJIkfvVAQTlf0CdB1wWSIB+BJMhHIAnyEUiCfASSjuVl+n6eT5JFQV9RubgTpLkK+xElqfBTO/nIrGWWlbORXPDG7f3fIindTZRrpa9/dunx00kiOekuyiJpmjg0cQ7zDJLYaSq/2bHj06GSxO/Ja91qo+e6svR7YXVPbiRiHGD1S++2mdS770HAisIBSf2nMZUkyUaqZu1Gz3WFJDqYrsa3aNaveLeNpN5qazvXaZLOPtj1mWPIr7PZyByCtYTa+f32VNoUi0i3L0lirjfp3VaSehut7VzP7JOoVXI/ClKijPTJVNp5qForyQBVSZKUK0m9jdZ2rsfOkwqfp2HWbvRc10lKg9reVdf7JOndlkm9rfTffauBJHpGyEH2Y8lVSVrEJWfMWKgknUylLdcFSHUekiRPHU/qbaf/7lmcJPK4WwhBuZTIPXP/JNEfAlSzdqPn+oAk2f8dkbSU3m2Z1NtK/92z9D5pLAXcLelAIAnyEUiCfASSIB+tJIlfUlBQzhf0SdB1gSTIRyAJ8hFIgnwEkiAfgSTIRyAJ8hFIgnwEkiAfgSTIRyAJ8hFIgnwEkiAfgSTIRyAJ8hFIgnwEkiAfgSTIRyAJ8tFKUoNHFwXlqKBPgq4LJEE+AkmQj0AS5COQBPkIJEE+AkmQj0AS5COQBPkIJEE+AkmQj0AS5COQBPkIJEE+AkmQj0AS5COQBPkIJEE+AkmQj1aSGjy6KChHBX0SdF0gCfIRSIJ8BJIgH4GkcRTXeW1vK1rnKPw0SXPQ1lbPSsu2VjY4u68LS5GuC7NGt/a4R+FRJLF1fA+XEa+T1LjW76zujiweHMlmsbKvOmfokz5wDPk1jVaKTR2mgz6pTWmn01RUldZJng752HRMUt96MklrLF/Fv1LJK4wnkl7b/3bs4r4xXaA8LZbNQp7eeb1EzXPBB30d935s/9e2v/Bm+0rd29Y7po3zjjrRr5Ak+6oUiZkAtG/zDtPWu+zh30Yr2cnReK/YxXVLnaS4N+z9WltS9ElsXyDpY8fAg0pev95F5BZJ2AZN6idYhPY37dl33ulrG+DSp+JSI4lVpZCUNwBJHzuG/JrNuNPpZsMcBcsiKc6injKcVJmktKNX3Lc8Ht20//J9gaSPHYMMarGN1iftI5ogiW7A+6QqSfR6TY5Zck5NEQdJ39cxSSUxNGYVkuhEqpWkPHfW9pVfv1/FdCq9LsZWsa99F9ulAEi65RjUoBYivQXdwBrd9kurU32SGEmtPmm/WJtFC7drt2Jf+VpyCrG8SOxETyMJ+pZAEuQjkAT5CCRBPlpJCigo1wv6JOi6QBLkI5AE+QgkQT4CSZCPQBLkI5AE+QgkQT4CSZCPQBLkI5AE+QgkQT4CSZCPQBLkI5AE+QgkQT4CSZCPQBLkI5AE+WglqcGji4JyVNAnQdcFkiAfgSTIRyAJ8hFIgnz0eyRdy2c9k3SDcXvzNR2na27XWltDO333ez0KzyEp5S6iRUldfTEzupZtsh7R11Q04/06bkBjDniQ5H8MyvvvMKnpqm7Ise9Okst+Px+FZ5JUxI+mfywDSRNhxzJCOa0bxbGy/bKsox7Dt0YSaVhmgvasuao/7PfzUXggSW+BS5HfnaYDnJWP0JSgdJvK9uvMRgtnhaR5e7G/+Q6TGNf+tt/PR+FxJLFxjcUmFjGjAZhJwtpisYCW7V/GYMry/6/TNzG65Ua+w6Stf/KH/X4+Ck8jifUB7DqLkcHKIUnW9nIctNpDOxV2ibA2ctsRXeXiD/v9fBQeRZIyn632SVGrsEJSZXtrKm2SFDk9rPI5dU5/3e/no/AgkozrtZl9v8k8Q13hSiepYXt1Fa8WkvLqFFa1f9jv56PwHJLk70nr+aVLrZHVbRa5iFEZoWXhvxocbr9TSz5ijW55zYm0bFJcijWcKBx/2O/no/AckqAvCiRBPgJJkI9AEuSjlSQxU0VBOV3+BzMkHSn2yJ+eAAAAAElFTkSuQmCC" /></div> <div align="center"><br /> <br /> <br /> </div> <font face="Tahoma"><br /> </font> <div align="center"><img alt="" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMMAAAGRCAIAAABXLJC1AAAX8UlEQVR4nO2dS7qDKBBGWV4W5HLcC1voWQ8z6nXYAxSLeiDGuhHMz3cGuV6jKCeIWpbhn3//A+A64Z9//1uWMC4h3F8HEEKAScABmAR8gEnAB5gEfHigSfMrpBKXMG0fjpfzDq8Qwiu8yUKavgi2VniUSe85hBCmuP7ZbtL8CmEq/4RJJ1vhySZ9DEz6oBWeY1Kcwl5e4V0KMYXwmvdj325bJF+a14nMpPytEML8vn+TO+RRJi2iT2Im5X/tR713eGljI+tzkjXevckd8mMmbdIkIVjvQifuX0wj8TyEij5Hz+cBk8pjojQpBllgktoKP20SnV/vk2IxfgKVVoBJqz2T2ieduij1w/y6ScsmSghhUvukpZgnwCq7FR5lErgLmAR8gEnAB5gEfFhNUq6ZoKCcLeiTwHVgEvABJgEfYBLwASYBH2AS8OFpJqX7ZTzqI0WGlBFtuaT7/OlOHL3n/56LyO5F3H1LJab/pjCmcpm5SkV9olmTKDYt3UZMZV8IWdfBRC0c9O9a4WkmvV57UyXiFKapaD8ZYBSn8Crv2kqTaJsVUXJRaVQayFsxKc8WJ7E6Es+ZlEp1m/LCYwjkPrQ6ca2nrPMftMLTTJoi2YPbToyxwaS5eMKk3SQqxErcG77RJDq9ttJY6L4uXJ2YNnybOMGklm2gjTrFVYs0ZRWizSRqSatJxs99IgEqLSaxx6Q4myvvuRAuLUGduJCoc8X1P2iFB5pEf6NT/ilXRydZvrgdB0+ZFMVs03a8axwn1Vs6q8CkSdVWJ+bPIVR7O79WeKJJuSFzszX2SZsEa/N8rU8qD0+yboEOmJr7pGwzDQ39u1Z4pknJg92PMyatg9bmcdJknC3Gsl0XoQI7uqndEtWILXmpjpMsvf6uFZ5pUj4rjrkB2k3Kx502k/gvvjx3o6ddS6kdH3GLbmkW56HFEsqDOJ9IF/gOrz9+JOa5JrExrD1OysOj4ifLHnNb+L/4kaJ8mIn9l14WYr7SP3nfJh+Qmkjd2Iq0ifQBLIy4m7bh9joAmAR8gEnAB5gEfFhNEkM7FJTzBX0SuA5MAj7AJOADTAI+wCTgA0wCPsAk4ANMAj7AJOADTAI+wCTgA0wCPsAk4ANMAj7AJOADTAI+wCTgA0wCPsAk4MNqUkOMLgrKUUGfBK4Dk4APMAn4AJOADzAJ+ACTWmF5j4qEcUA1KSX7Geht1NmkWr7sa8jkXeprlv+uAv3DTUopFr+QKtV3G4opf597+oDbK3BTKyhHt+eZRPO4RTJxfu8dSSSzqbnScrdEc7QpxsgKyIXQeR5h3k+YxPO1k1yi7POe7XQbAE0y6ayRNrlSAWUh5PNYe7vSCk83STS8mt+4yJms5jTOyznM/lnpY0TefvlujEH5AZOEFlmgFpPogSyUqWSDdV5iJMdVxuDshScj8wMmXemTRCLiWK5aycQtK2AvZEpZvx9xftdk0sErNe7m9DhJS8x9aFJ+BwjbUadMogvJL0/qfPe2twK/CkBL8qnzTT00qdiuMm3+4dEtp7R+zWEiem1nYlqVRAWshUS7wsOh90ljwU0CN7UCTAIOwCTgA0wCPqwmBRSU6wV9ErgOTAI+wCTgA0wCPsAk4MOvm6TfOOuf/kLIuUk0/mGUXUxNYu+4jUffvWiS9Sb4s9U4Te8mvcOLRvQNEu3ATMpRDPlme4W/M4m+vt3//nfvJlHGuUFtmcR2txXKPcU9UoDHooj5c0RRSOGOW2HhXLQaRSwv+Xq016IGjxdv354vbdoftYJhkhqB2iWWSbQzqIdyp71Mp9P+jKlAd0tjn5Q/s6+ba9Hivvly6EvrjzatpXu+3gq6SQOFTQZjnLTXvy1scp8uQ/q3P1mQZOM4KS9qEn2MupadMnh834RoPp6gb9rfHw11k+LU3WG4vg20CVeBaJ/aFsq9tzQ5jjAb2k0qDrLq1+21KHHfbBOyGY2bdotJY2m0VI9u6+eP+qSoresTk8i3pEnKWtS47+H6pFl7aGag6FvZGUSxCWzwUfQE2qCEopiktVBTn2StxYj7nkLxwzDHSVqU+tdNohHKqYwQsm6aVLacFco9x/0oE0sbgvgKf5jEeFyJjZNoHdhFB3UtStz3UhwNI7leU9m0+8dJYxFwt6QDYBLwASYBH2AS8GE1SYy0UVDOF/RJ4DowCfgAk4APMAn4AJOADzCpFeTjPmwFM4473l259m1IH27Px70sIU76vVs528Ms5CZN9CZix3dt2TYUU26NG95NOkxs+izMo5sVL9EhLSZ9LR93Nond9mcR3OyHqlZPruXjCn8hpts0aRKREt1yaNI383Enk2TgUSWCW4/m1tbyYYW/EtMtTMohSoMc2pbO8nHn0CKZ6JJ+ZW9OK5pbW8uHFf5KrFL16DbIoPvApO/m4059ktx7dZNYoW+hoGv5uMJ3mjTo825Kzb+bjzuPk1igad0kttjFWMvHFf66Se/wssYTHR/sTo+T/jIfN70KQMeapkkND4Sd6ESNCt/QJ9GTiNwYo5u0fDEfd3E9iYx1Kiax3U4fP2Jr+bDCNx/dxoGbBG5qBZgEHIBJwAeYBHxYTQooKNcL+iRwHZgEfIBJwAeYBHyAScAHmOTGQFGmf9QKRnbAYSPdrDxr7cT9Ll0I2/2yw8hrmCRMiiG8wjRmxtLFyaQPth0mcZPSfeNBc98uzKSPgppVkwpRtMUezvBsuEm5GZ5h0mdBzYcmqYs9nOHZlCaVUXYPMGnnTAAhGyfFPLG62MMZnk1hEt3FzzDps6Dmwz5JXezhDM+mMEl5hnWEntk06dOg5gOTjMUezvBstHO3bXf/7duAXLeB/qm26Kmg5naT6GIPZ3g2jzKJPpyapnwW1Hx4dFMXezjDszFNGojQxzXuHwcmAR9gEvABJgEfVpPk6T8KyumCPglcByYBH2AS8AEmAR9gEvDhd02SqY8of5t9O+pRTeo8KUvpYYVvh5tUJPLp+F4b2wZa/8bdXZmzPfs2i71pjWszTOKh4jEEIzVghygm9Vxdaxs+qL/Llvqa9IUK/2krPNwk687/Pp1m8j+ZfbtiEkvATZc8GzG79Ujw9grf1QrH2QE755JJ5QshzmbfrptED4h0zikcm1TkqNwGTE0Vvq8VHpVF+ZxJs53fty37djGsTIWYtH+L6VgZJ8moS7ohLRW+rxXMczeZIrhPPjZJdr1ns2/X+6RivWdNEh3MiQrf1AqPysd99uhWHBTOZ99uNcmrTzpZ4S+3wm5SnHZ16BnpKNG3i2YSz8YvRtz71p3Pvt1qEh33lNU4PU46U+EvtwLpk2gO6DJv9UAm0ZJ+GHt8t3ruRprtbPbtdpPoSVZ8h9eZczd5ZbJW4S5MGpOAuyUdAJOADzAJ+ACTgA+rSQEF5XpBnwSuA5OADzAJ+ACTgA8wCfgAk45Z78D8XfSPCNlexgnEoK3ATaqECPZJsHK6uaDdll9YjqV4el/VQ7Y/S+N8eyuI3LcjZARk20D/9DdJ2yF7Y1dD4X4HbtI0SD/EtoH+yUyi0QGRziP6XTlnEUdW2plNktEjRfh2pQJWyPY4kWGsFXgW5ddL33fdUjGJxsPs8cRaUBjPXEujyew+SWYIZuHb1mKLpOEsFOkJJomHFobotE2ThDFrjys3TTTe3jfbJqlDSRkqqS5WT9BrfGsIFJPyVo2Skts0STTSHizGQrPJ8YUf9ap9knxuQpqkLraoJFv+E0wqt2F4k6w+qZyShyZRXf7RiJsFlNbCt9VKPrNPovaQI91A0bdLOTTh4yTtgY0cHK3/bA7P3dhApzxuWot9+jhpMV8+NIRJMh83ncgeyZBnFUUMeNuIm+60tLvU50/kYq1ztzyMG9+kAQkD3i1xvujVATDpHka8in3YCjDpu2zHsnh7TbxbASYBB1aTxFUPFJTzBX0SuA5MAj7AJOADTAI+wCTgA0zSaU9J+xk845uI41bpOZ9saRK9IbWVeHcVW7ahmEJjOc5EEtPYammSmnjzs6ZVvlXGcZ/4YjfU+qS//l06bgNrkvzLfs8f3pRQt53fnTUeFvg7xjRpnDvS1CT14R6mRY70YDHXZno1YzlysbIjr2TlVgPiivgLsTQ9JXcfmCaN0iEt1CQrskxk9qRZA/P8hyaxTmgyAm/ocZCtQk2fLVNKWtHfakruTjBNGujJvd0k+3CTN4eFmNFtPDaJfoXGLdnBmeZuzF9piJmcSMhhLSX33a2gmDTWU28tJmWBWN7Psybl5cgnJ+l681rYKpT02UYcNyt78Cr5syt0kwbqkJaGcVJunlh2Hh+YlDuMIiS8sU9S02cbfVKUq1ZTcneDYpI83R0l+jZXXj13W3/QVvR+o0lpwP7ibWkFjFsm0fTZaupt9ZRTScndDYpJk7iw0WG92TbQP4sjCGnvNJ09L/uBSXI5eWlypcoq0iw0fbZIvb0Y0d9qSu5OMEfcAxEar3F//fLPT/FDJg10XWNEfsiksU4jhuOHTAJ/ymqSuH6BgnK+oE8C14FJwAeYBHyAScAHmAR8gEl/ghXc+OCro8IkEsrd1W2d+jbkz3G/+xVCw72RxuwzZ7NvwyQSLDFm9C1tcjWGn3HapLZErj9vkgjfGdqkRQbIln0VnaJGdsvF1lO2RTJxint0QN6NP2MSiZsZJV3pUjGJdKstebEXEXbNFiv3iRW+nfSSq/4hk5Y81OgvKq+yDbTy9O0f61a05MXepptHpbJ3WZZaqGRxdIu1x+gegzJO2iPnxzy6kSNWEbHPylmTlOzbdvj2r5vEAoRHOcBVxkkrLXmxl7AcmbSw8FH0SWUrGO8IICcpA0XfWplAa3mx7WBZdbE07NUK3/55k8qjg7q/OqTFpMVKt12+dqLFJHYhQA3fhklDEvq7xv2DwCTgA0wCPsAk4MNqkrjagoJyvqBPAteBScAHmAR8gEnAB5gEfIBJx3zhFscD7qIIk0gc9xAhJUvlvptTZk8rNzctaaU0o/fFVQxHaRLd9eNkG9JNagu4buGgmT0C3p9mkgyxGKJbUk3id/W1nNcyalsNyq43M41XacnQzV/EMLV+0Yox7wSlT6JVHyLhkDRJRiNZibAtY+hsB5kCyW/PCtlmK5Xhmo1f7NOh3Ap2fFLH7zZg2yDrb/amJNCx+KnYsd6HeXCLtU/VpdEwSzVuya5G5z9sMeImdF51ug20LZWAazURtmYSK3WTZM/HhFCXpgra+MWem8M2afARdxHnqSbC1kxSt1c1SU2KzYRQllaKEtu/OK5JVrRyh6gmFZtgJ8KmbWPFeismGedrdE59aVHfk8dfHMwk8ouhGzOoSfRCgJoIu/5A7eG73opydApWLO1oFeoXhzJpTMI4d0vkud4Qz4E1tgJM+h7Wm+YeAEz6NjKtxTOAScCH1SQxgERBOV/QJ4HrwCTgA0wCPsAk4ANMAj78kEnpJjx9M+5d9x+szLhDo5iUbioVF820gMN+YCbxCLIyCpTe6mJZcmWJf1PhnzAp3T9nV/HZTfXeQnIrJp3mK1nIf8KkvKnsCY3Y8V446JO2z0UctGWMNt3KuD2/954sktno1yvZuvO+7e2X+XErHJjUfxrTdpNCGe/WYlI94zb9vOcM1mJFlCyUD9Jo+cCkDgMh2k2qRG3r09uy2xbH09yF2xHZ8ytM8zAv82hvhR/qk06b1JZxu2ISK9kkeRwcnd8aJ32/T4pahdN31UjwcWkwibYBsaqfkFxmkvXs2CcmtWXc1k2y+2/asXWyD11agV8FoIU+Gc065H72QjaJnkmlKddNKvaJkXHbMmkxIrLpd6enxLvpfdJYBNwt6QCYBHyAScAHmAR8WE0SFz5QUM4X9EngOjAJ+ACTgA8wCfgAk4APMKkPtkyBKYCuMmf7HfQv59NVTFLiuI2JnUBNokFnRTuFczfeWQjvqUTbcxlN0ho6EZv28DAmVeK4O4xMyttAd/TrxVs9TmE6mXP9SjC4jMlx3G/DmKTsi+rEHmAmTbHMJJ7ihEii2cPc3C+RmIZl70urSEUejPiOsqMD8kS1SidiwLWvwyQHk2iI8Nq7EJNacnMrRzdiUm5CtbWUbOBBCUiiUeE0tiRV71QMuLpFMOmTbaCVzDs6N9L8LkzasfLgHpm0z6kt1jTJisCUaYY/jgEnq4BJn2wDrWRq5rXxckuTJj/Ozf1HJllR4XIhJ2PA1S2CST4mJRX2wxxV6jA3t69JdmR3vU+K5WLp2osYcGOLhjGpw+jbopm3n3VkTd6Wm7vyQpJzJr3Dy8hszkZpbJx0Igbc2KL7rwLQkt9LJCf2bpJ8TYDIiF3Lzb2JaJ27ycXSOsijkrKH6RetSHkxsxoDrm5RF33SWIQHXOMeH5gEfIBJwAeYBHxYTQooKNcL+iRwHZgEfIBJwAeYBHyAScAHmHQfaqDLsCgmyZBtGrTQW0K3RYvjdqltY+w2W2NsX8WzTVJCtt/hVUb2nNhZ39qG/PlPY6hV6BrP3TR9tklKe1C+kvj8g20wa94QQ23FZfP4VzGDssajaPHinr9IBcvqNtZLc0+aJGOyOqBmEgkXqURGBy0ue/9sx52xNdI4FjW2ms7MXn2h1E2EsPX2G2atcMKkPn8WTSbVI6PjNj1qrfsOL3vIdfyG5CwiMzKvy65b/hn0nyj3hEmnnh788jZUak5NYqXVpIUHvun7quywldhq1qOXJql1y3XoMHm1bIUmk7rVaGkcJx1FRu/zV5/ykS/yYkc3xaq2Pkmt2/qv6uG1E5pMmsVTrUvH0beVGOp6ZPSyHJsk+wY9C74dLV4kptbGT0pbdLOr661wFMcdRc+79bedbF6wrydV3oqkRkbrJkW+7byltSz4amw1PZBFcnnFqtuyHSU7P7QtuMYNvIBJwAeYBHyAScCH1SQxqEZBOV/QJ4HrwCTgA0wCPsAk4ANMAj7AJOADTAI+wCTgA0wCPsAk4ANMAj7AJOADTAI+wCTgA0wCPsAk4ANMAj7AJOADTAI+rCY1xOiioBwV9EngOjAJ+ACTgA8wCfgAk4APMAn4AJOADzAJ+ACTgA8wCfgAk4APMAn4AJOADzAJ+ACTgA8wCfgAk4APMAn4AJOAD6tJDTG6KChHBX0SuA5MAj7AJOADTAI+wKRx2F592eHr0ReYNIXqm6LLt9VeJL3ONH769ThtL5Pt8tXWTzOJvcf38PWxdZMa3/U7qaujr7wls8XKuuqeoU/6wjbkz7S1UtvUZTrok9pIK329lDchvw792Dg2qW+ebNLalnPxr1TyO7uTSfP2v+Il3Vuh72VPL9pmTZ6mzLNY8lT4QT/HvR/b/7WtL7zZulL3tvWOaWb22vHb+RWTZF+VWmIiAu3zkPev782/Ha1kJ0fbe9UurnPqJsW9Yu95rUnRJ7F1waSvbQNvVPJ5fhctt0jDNmlSP8FaaJ9oj77zSuftAJe+FZeaSWxRikl5Bpj0tW3In9mIO+1udpijYlkmxUksp2xOSjYprWiO+5zHRzftv3xdMOlr2yAbtZhH65P2I5owic7A+6SqSfR8TR6z5JiaKg6T7ufYpNIY2mYVk+hAqtWkPHbW1pU/v+diOJU+F8dWsa59FdupAEz6k21QG7WA9BZ0Buvotp9aneqTxJHU6pP2k7VJ1HA7dyvWlc8lXyGWJ4md8DSTwF3AJOADTAI+wCTgw2pSQEG5XtAngevAJOADTAI+wCTgA0wCPsAk4ANMAj7AJOADTAI+wCTgA0wCPsAk4ANMAj7AJOADTAI+wCTgA0wCPsAk4ANMAj6sJjXE6KKgHBX0SeA6MAn4AJOADzAJ+ACTgA8/ZNK05UaiOUwP0yx7EacildbX1vvNVniaSe95b7M4FekcWbYklth6fhVT3rNnDnWYNAAVk04Bky62wpNNou03bSmzw5bxmKVFq5lEUsLt+Scn/bs0uXZclJrsJsUQWEZAsoqx+C2TQpkStN2kafuwT4z60uga6RIUk6hG6iqG4rdM2n/rhkm8yBZ9hxfJdpoWuLe9WOykGTa/wjQrFZCrGAiYtFPpk95zIVgsF74frcq8qKmoJtF/LfYqBgIm7ZgmiQNZ8VlO0Sopj27FUcxaxTg80CTaZu4m5ddI7F95mUNvq1a5D9vf+mWvYhQeZVJOop2bwevoll8Okd5vFOk84lSLvxhJ1IReBZjKzO5yFaPwKJPAjcAk4ANMAj7AJODDapK4CIKCcrr8D/Cqw3euFkYgAAAAAElFTkSuQmCC" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </div> <font face="Tahoma"> </font>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>