<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=610c4dbeb4cd252d35f4bc7bb1b018a6'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Pohár Mistrù

<div align="center"> <div align="left">Vlastimil Blahút (vpravo) vítìz Poháru Mistrù 2011, Zdenìk Hašek vítìz Poháru Mistrù 2010 a moderátorka veèera Iveta Koøínková<br /> </div> <br /> <img height="607" width="689" src="/images/7266e94f5311d4432f5c7c23cd0ca391" alt="" /></div> <br /> <br /> <br /> <div align="center"> <table width="257" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse; width: 193pt;"> <col width="64" style="width: 48pt;"></col> <col width="129" style="width: 97pt;"></col> <col width="64" style="width: 48pt;"></col> <tbody> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" width="64" style="height: 15pt; width: 48pt;">&#160;</td> <td width="129" style="width: 97pt;">Pohár Mistrù 2011</td> <td width="64" style="width: 48pt;">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">&#160;</td> <td>&#160;</td> <td>&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">poøadí</td> <td>jméno</td> <td>stbl</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">1.</td> <td>Blahút Vlastimil</td> <td align="right">40</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">2.</td> <td>Forman Jaroslav</td> <td align="right">39</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">3.</td> <td>Èerný Tomáš</td> <td align="right">39</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">4.</td> <td>Hajdúch Ján</td> <td align="right">39</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">5.</td> <td>Krejza Pavel</td> <td align="right">39</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">6.</td> <td>Pavouèek Dominik</td> <td align="right">38</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">7.</td> <td>Kirbl Tomáš</td> <td align="right">38</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">8.</td> <td>Kvìtoò Karel</td> <td align="right">38</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">9.</td> <td>Jiráèek Šimon</td> <td align="right">38</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">10.</td> <td>Langer Emil</td> <td align="right">38</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">11.</td> <td>Køíž Vratislav</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">12.</td> <td>Babický Jaroslav</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">13.</td> <td>Snovický René</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">14.</td> <td>Koláø Pavel</td> <td align="right">34</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">15.</td> <td>Krejèí Josef</td> <td align="right">34</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">16.</td> <td>Èapka Vladimír</td> <td align="right">34</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">17.</td> <td>Øehùøek Vratislav</td> <td align="right">33</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">18.</td> <td>Van Der Schaft Ewout</td> <td align="right">33</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">19.</td> <td>Javorek David</td> <td align="right">32</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">20.</td> <td>Toman Jan</td> <td align="right">32</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">21.</td> <td>Prokš Jan</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">22.</td> <td>Bloudek Jan</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">23.</td> <td>Jelínek Jaroslav</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">24.</td> <td>Pávek Petr</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">25.</td> <td>Souèek Lukáš</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">26.</td> <td>Doutnáè Jan</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">24.</td> <td>Klusáèek Antonín</td> <td align="right">29</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">28.</td> <td>Hepnerová Andrea</td> <td align="right">29</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">29.</td> <td>Frána Jan</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">30.</td> <td>Stehlík Stanislav</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">31.</td> <td>Havel Jiøí</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">32.</td> <td>Kubík Dominik</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">33.</td> <td>Šmerda Stanislav</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">34.</td> <td>Hájek Jan</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">35.</td> <td>Kverková Michaela</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">36.</td> <td>Mariè Dušan</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">37.</td> <td>Arendáš Martin</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">38.</td> <td>Kolbek Martin</td> <td align="right">26</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">39.</td> <td>Filip Jiøí</td> <td align="right">26</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">40.</td> <td>Hašek Zdenìk</td> <td align="right">26</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">41.</td> <td>Raiser Tomáš</td> <td align="right">25</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">42.</td> <td>Balašèak Ivan</td> <td align="right">25</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">43.</td> <td>Balvín Petr</td> <td align="right">25</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">44.</td> <td>Švarc Filip</td> <td align="right">24</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">45.</td> <td>Hejzlar Daniel</td> <td align="right">24</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">46.</td> <td>Doutnáè Petr</td> <td align="right">23</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">47.</td> <td>Jelínek Jan</td> <td align="right">23</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">48.</td> <td>Hašek Ivan</td> <td align="right">23</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">49.</td> <td>Mikule Aleš</td> <td align="right">21</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">50.-51.</td> <td>Bílek Luboš</td> <td>-</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" style="height: 15pt;">50.-51.</td> <td>Vaòous Ondøej</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <div align="center"><br /> <br /> <img alt="" src="/images/1685d534988b19d350cbb6035de2303f" /><br /> <br /> <img alt="" src="/images/0b0574560c2f70b29d17a49accf35350" /><br /> <br /> <br /> </div> <br /> <br /> <br /> Zdenìk Hašek - vítìz Poháru Mistrù MEN TOUR v roce 2010, obhájí tento titul letos na Karlštejnì?<br /> <br /> Do finále Mistrù postupuje ( resp. je nominován ) každý vítìz všech jednotlivých turnajù MEN TOUR v aktuálnì hrané sezonì 2010/2011.<br /> <br /> Pohár Mistrù MEN TOUR se letos bude konat na Karlštejnì 18.10.2011<br /> <br /> <div align="center"><img height="542" width="565" alt="" src="/images/3ac33673a6b20d53fc37584c9f9811fb" /><br /> Moderátorka TV Nova Iveta Koøínková zpovídá loòského vítìze - úspìšného fotbalového trenéra Zdeòka Haška<br /> <br /> Do tohoto turnaje se nominovali všichni absolutní vítìzové turnajù MEN TOUR 2011. Za vítìzství se považuje triumf napøíè všemi stbl. kategoriemi turnaje.</div> <div align="center"> <p style="font-weight: bold;">Kompletní seznam vítìzù turnajù sezóny 2011:</p> <script language=Javascript src='/hjs2/champions.html?season=2011'></script> </div>


a

j

d

c

b

Jiøí Škoda / Slapy

Sergey Bogoslavets / Slapy

Jiøí Gurecký / Mstìtice

Jan Huspeka / Mstìtice

Pavel Tùma / Mstìtice

Roman Pecák / Bohdaneè

Jan Kubeš / Mstìtice

Jaroslav Šlechta / Zbraslav

Martin Fraòo / Slapy

Vlastimil Knapík / Barbora

Matìj Janoušek / Malevil

Martin Pilch / Malevil

Tomáš Kratochvíl / Malevil

Zdenìk Valík / Malevil

Ivan Nový / Malevil

Daniel Chrudimský / Molitorov

Robert Bártù / Malevil

Roman Macháè / Mstìtice

Richard Kertész / Molitorov

Robert Bártù / Mstìtice

David Vojáèek / Molitorov

Jiøí Nìmec / Barbora

Radek Švarc / Malevil

Martin Èížek / Malevil

Dominik Sokol / Malevil

Jitka Šimonová / Molitorov

Jaromír Jindra / Molitorov

Vlastimil Knapík / Barbora

Jiøí Korbel / Štiøín

Marcel Klaus / Karlštejn

Lukáš Bøezina / Malevil

Michal Šimùnek / Malevil

Jan Hrnèiøík / Mstìtice

Filip Andrýsek / Malevil

Petr Vojtíšek / Ypsilon

Jiøí Vašák / Molitorov

Petr Nechanický / Molitorov

Jiøí Nìmec / Barbora

Petr Mynáø / Malevil

Aleš Neuberg / Mstìtice

Filip Hradický / Molitorov

Michal Peterka / Štiøín

Petr Vojtíšek / Mstìtice

Filip Jasz / Malevil

Vladimír Cieslar / Malevil

Aleš Neuberg / Štiøín

Tomáš Holík / Molitorov

Tomáš Slovák / Karlštejn

František Prošek / Slapy

Jiøí Nedbal / Malevil

Kristýna Hoøejší / Mstìtice

Tomáš Coubal / Molitorov

Ilona Košková / Ypsilon

Veronika Wojewodová / Malevil

Marek Havlata / Barbora

Jakub Tregner / Mstìtice

Michal Svoboda / Molitorov

Yevhen Rega / Mstìtice

Miroslav Šulce / Mstìtice

Jakub Horák / Barbora

Miroslav Kuèírek / Malevil

Ladislav Rasl / Malevil

Jan Toman / Malevil

Karel Man / Molitorov

Ten Hoonte Geert-Jan / Konopištì

Jan Hejna / Štiøín

Lukáš Mahut / Mstìtice

Jaroslav Chlupáèek / Barbora

Michal Buøil / Mstìtice

Renata Židková / Molitorov

Tomáš Coubal / Molitorov

Marta Blumtrittová / Molitorov

Jaroslav Král / Malevil

Jakub Samborský / Malevil

Petr Novotný / Malevil

Matìj Kotrba / Mstìtice

Martin Tuháèek / Ypsilon

Tomáš Chvojka / Molitorov

Tomáš Coubal / Molitorov

Daniela Sedláèková / Barbora

Martin Fafl / Mstìtice

Jiøí Nìmec / Molitorov

Marcel Mastík / Štiøín

Jan Šlapal / Barbora

Václav Vlasák / Štiøín

David Svoboda / Malevil

Andrea Bujáèková / Malevil

Jakub Pergler / Malevil

Stanislav Nový / Mstìtice

Ivan Sagál / Molitorov

Pavlína Herrgesellová / Mstìtice

Petr Vìtvinský / Molitorov

Gabriela Bøezinová / Barbora

Martin Janoš / Slapy

Vìra Kotábová / Štiøín

Aleš Jedlièka / Malevil

Martin Hrabì / Malevil

Nina Kupcová / Štiøín

Lukáš Poór / Mstìtice

Tomáš Skoèdopole / Molitorov

Milan Lupínek / Barbora

Robert Nedbal / Malevil

Jiøí Böhm / Molitorov

David Vojáèek / Molitorov

Robert Vilím / Štiøín

Filip Branberger / Malevil

Zdenìk Valík / Malevil

Martin Gorèík / Malevil

Feureiselová Ivana / Mstìtice

Daniel Vanìk / Mstìtice

Milan Svoboda / Molitorov

Tomáš Straka / Slapy

Karel Eisler / Mstìtice

Lucie Váchová / Malevil

Roman Florián / Mstìtice

Helmut Kasík / Mstìtice

Lucie Opletalová / Slapy

Tomáš Franek / Slapy

Marek Šetina / Konopištì

Ondøej Hanaèík / Malevil

Tomáš Krajèa / Slapy

Dominik Kubík / Zbraslav

Michal Šváb / Mstìtice

Jan Mouèek / Konopištì

Miroslav Šulc / Slapy

Lucie Opletalová / Mstìtice

Ondøej Najdek / Slapy

Václav Lepiè / Slapy

Tomáš Duda / Slapy

Petr Novotný Slapy

Dominik Kubík / Mstìtice

Pavel Mach / Slapy

Aleš Fremut / Mstìtice

Tomáš Hauft / Mstìtice

Václav Pabst / Mstìtice

Pavel Urbaczka / Mstìtice

Miroslav Palma / Molitorov

Martin Gorèík / Malevil

Josef Martínek / Molitorov

Michal Petr / Mstìtice

Jan Štimák / Molitorov

Aleš Suchomel / Malevil

František Kotek / Malevil

Martin Janoš / Slapy

Zdenìk Zavadil / Mstìtice

Pavel Brejcha / Barbora

Radoslav Vyèítal / Malevil

Josef Martínek / Molitorov

Jan Podolský / Mstìtice

David Fous / Malevil

Martin Tuháèek / Slapy

Ladislav Zámeèník / Malevil

Petr Herynek / Loreta

Ladislav Zámeèník / Malevil

David Stárek / Slapy

Michal Rùžièka / Mstìtice

Toan thang Hoang / Malevil

Jan Kubeš / Molitorov

Martin Kolbek / Slapy

Jakub Martiník / Mstìtice

Jan Arnold / Karlštejn

Miroslava Záhorová / Karlštejn

Danny Hochmann / Konopištì

Jiøí Láska / Malevil

Marta Blumtrittová / Molitorov

Nadìžda Stryjová / Barbora

Marek Dvoøák / Mstìtice

Adam Kratochvíl / Malevil

Karel Køivohlavý / Molitorov

Jan Podolský / Mstìtice

Milan Skalský / Slapy

Vladimír Fára / Mstìtice

Jakub Pergler / Malevil

Jan Matìjka / Malevil

Jiøí Taimar / Molitorov

Lukáš Vacíø / Molitorov

Vìnceslava Zámeèníková / Malevil

Roman Dolejš / Slapy

Jan Doutnáè / Malevil

Radek Urban / Slapy

Michal Kelíšek / Mstìtice

Jiøí Škoda / Karlštejn

Jakub Pergler / Malevil

Ondøej Michl / Malevil

Radek Škarda / Slapy

Michal Kafunìk / Molitorov

David Pojmon / Malevil

Miroslav Bartoníèek / Bohdaneè

Bøetislav Šádek / Karlštejn

Evžen Marek / Molitorov

Zdenìk Samek / Mstìtice

Juraj Hudec / Mstìtice

Lenka Klausová / Èerný Most

Martin Charvát / Malevil

Michal Peterka / Molitorov

Stanislav Obešlo / Malevil

Jiøí Svatoš / Botanika

Martin Šustr / Malevil

Ondøej Fatka / Ypsilon

Martina Spoustová / Mstìtice

Karel Voják / Molitorov

Michal Vojtíšek / Bohdaneè

Tomáš Hefr / Barbora

Petr Kudera / Konopištì

Simona Vlastníková / Konopištì

Roman Šebrle / Mstìtice

Martin Žáèek / Malevil

Jiøí Poláèek / Malevil

Martin Turek / Mstìtice

Gabriela Cimburková / Molitorov

Daniel Varcaba / Malevil

Vilém Hodek / Botanika

Eva Heømánková / Malevil

Michaela Kulhánková / Ypsilon

Marcel Novotný / Malevil

Petr Kocián / Molitorov

Jaroslav Walter / Ypsilon

David Tomšík / Malevil

Šourek Filip / Malevil

Jaroslav Bureš / Barbora

Roman Procháska / Karlštejn

Tomáš Cieslar / Mstìtice

Daniel Chrudimský / Molitorov

Pavel Hruška / Botanika

Alice Vošvrdová / Barbora

Ondøej Procházka / Barbora

Michal Palounek / Malevil

Spurný Radek / Malevil

Martin Krumpholc / Botanika

Jan Meszároš / Mstìtice

Antonín Rak / Molitorov

Vrba Michal / Malevil

Iva Máchová / Konopištì

Radek Adamoviè / Slapy

Filip Hradický / Molitorov

Eduard Cirmon / Mstìtice

Daniel Vanìk / Molitorov

Petr Ligr / Bohdaneè

Tomáš Klein / Mstìtice

Tomáš Coubal / Molitorov

Jan Meszároš / Malevil

Pavel Javorek / Konopištì

Pavel Kostlán / Molitorov

Martin Charvát / Malevil

Marcel Novotný / Malevil

Oto Kinský / Malevil

Jan Vinš / Molitorov

Milan Sitnianský / Konopištì

Barbora Vaníèková / Botanika

Alice Cirmon / Mstìtice

Adam Kratochvíl / Molitorov

Libor Stanìk / Konopištì

Ladislav Krejèí / Mstìtice

Tomáš Coubal / Molitorov

Daniel Foøt / Botanika

Jiøí Petržilka / Molitorov

Ondøej Paleèek / Mstìtice

Karel Kalenda / Konopištì

Petr Pešek / Botanika

Jiøí Studnièka / Mstìtice

Jiøí Taimar / Molitorov

Vadim Hristov / Molitorov

Petr Pešek / Botanika

Aleš Komárek / Mstìtice

Jiøí Petržilka / Molitorov

Jiøí Škoda / Karlštejn

Martin Stanko / Botanika

Luboš Holub / Mstìtice

František Šonka / Slapy

Zdenìk Moravec / Molitorov

Kateøina Høebíková / Mstìtice

Jan Meszároš / Hodkovièky

Robert Vilím / Molitorov

Petr Oudran / Molitorov

Martin Tuháèek / Botanika

Radek Cmíral / Mstìtice

Yelena Popova / Mstìtice

Zorana Pokorná / Barbora

Karel Hofmann / Molitorov

Eva Klimtová / Hodkovièky

Bon Nguyen Khac / Karlštejn

Jiøí Klimt / Botanika

Martin Náhlovský / Mstìtice

Karel Šimánek / Malevil

Aleš Opletal / Botanika

Tomáš Hefr / Karlštejn

Gregory Bech / Slapy

Jiøí Petržilka / Molitorov

Martin Náhlovský / Mstìtice

Jaromír Friè / Molitorov

Jiøí Škoda / Botanika

Vasil Polan / Hodkovièky

Martin Vlasák / Mstìtice

Jiøí Sluneèko / Karlštejn

Pavel Javorek / Mstìtice

Lukáš Enderst / Slapy

Jan Doutnáè / Botanika

Jindøich Hrabák / Slapy

Lukáš Mahut / Slapy

Petr Pešek Slapy

Michal Beránek Slapy

Tomáš Topinka Loreta Pyšely

Jaromír Nìmec Molitorov

Michal Zika Hodkovièky

Jaroslav Walter Molitorov

Michal Kroh Molitorov

Milan Pavlík Líšnice

Vassili Le Moigne Konopištì

Václav Horejš Molitorov

Pavel Kozák Líšnice

Jiøí Matouch Hodkovièky

Lukáš Kounovský Molitorov

Adam Koèík Slapy

Ivan Buzek Hodkovièky

Rudolf Frank Karlštejn

Richard Svoboda Malevil

Ivo Peroutka Malevil

Vladimír Oliva Karlštejn

Jan Havlík Botanika

Marek Sejkora Konopištì

David Kafunìk Molitorov

Filip Šonka Slapy

Robert Vilím Botanika

Emil Langer Botanika

Jiøí Chlouba Molitorov

Vladimír Uhlíø Molitorov

Kateøina Horáèková Slapy

Pavel Javorek Konopištì

Tomáš Honig Karlštejn

Lukáš Bukovský Slapy

Petr Meruna Molitorov

Lukáš Souèek Hodkovièky

Petr Pešek Botanika

Jiøí Kakos Slapy

Stephane Dupas Líšnice

Jiøí Brožek Molitorov

Roman Dolejš Slapy

Jiøí Dítì Líšnice

Gregory Bech Líšnice

Petr Janatka Karlštejn

Petr Klaboch Malevil

Roman Ulrych Líšnice

Ondøej Trnka Slapy

Jaroslav Petráš Malevil

Tomáš Drašnar Molitorov

Markáta Grabein Ypsilon

Tomáš Tichý Molitorov

Aleš Hnízdil Karlštejn

Milan Sitnianský Slapy

Petr Krayzel Konopištì

Anna Trèková Botanika

Antonín Procházka Líšnice

Martin Èadek Slapy

Prokop Šimon Molitorov

Jíøí Škoda Karlštejn

Aleš Fremut Molitorov

Veronika Veselá M.Láznì

Petr Jindøich Slapy

David Pøeèek Líšnice

Jan Moudøík Molitorov

Frank Hanecak Konopištì

Karel Kotyk Liberec

S. Kloudová Liberec

T. Chvojka Botanika

A.Lipšanský Karlštejn

J.Machovec Molitorov

J. Rektor Slapy

K. Šimánek Malevil

A. Lomecký Botanika

Pøeèek D. Hodkovièky

Libor Vašek Slapy

L. Vacíø Botanika

#4 J. Škoda Konopištì

J.Traxmandl Slapy

K. Kleèka Konopištì

M. Hrachovina Molitorov

J. Vondrák Hodkovièky

Adam Kratochvíl Slapy

Libor Stanìk

Jakub Holan

Jiøí Taimar

Michal Strnad

Jiøí Èerný

Marcel Kotrady

Jiøí Vašák

Petr Kohl

Radek Potužník

Frank Hanecak

Václav Rejna

Petr Roudenský

Jan Gavenda

Milan Laitl

Ajoy Chatterjee

Roman Janovský

Vladimír Sojka

Petr Hejtmánek

Václav Hnilo

Zdenìk Kohout

Martin Trèka

Jaroslav Uhlíø

Josef Jahelka

Jaroslav Mouka

Zdenìk Polavka

Martin Kadlec

Jan Bauer

Tomáš Meštellér

Jan Streblov

Martin Vraný

Jiøí Svoboda

Otakar Pich

Jan Poøízka

Václav Klouda

Michal Klivický

Jan Klimeš

Jan Novák

Roman Holý

David Fous

Jan Vlaèina

Lukáš Pospíchal

Barbora Šimková

Simona Sitnianská

Petr Švejda

Filip Branberger

Tomáš Raiser

Aleš Klemperer

Leoš Jadrný

Jan Prokš

David Hájek

Jan Menèík

Miloš Klient

Aleš Linhart

Ludìk Procházka

Pavel Javorek

Helena Ducháèková

Petr Èerný

Kamil Pelichovský

Jiøí Michálek

David Lébr

Jaroslav Strnad

Michal Lieb

Aleš Kamarád

Martin Vávra

Vlastimil Blahút

Pavel Janko

Petr Fára

Ján Lakner

Michael Bohin

Dan Špaèek

Petr Meruna

Long Le Xuan

Evžen Juryšta

Vladimír Slavíèek

Zdenìk Lidmila

Tomáš Uhláø

David Matoušek

David Mrázek

Jana Mejdrejchová

Jiøí Zetek

Zdenìk Kohout

Jan Doutnáè

Libor Stanìk

David Javorek

Aleš Èub

Karel Kvìtoò

Miroslav Zanáška

Ondøej Novotný

Petr Zenker

Lenka Maudrová

Jan Šimek

Eduard Cirmon

Barbora Šimková

Eva Koželuhová

Šmikmátorová Hana

Jakub Soukup Molitorov

Michal Basák

David Lébr

Ha Duc Tri

Vratislav Øehùøek

Petr Pelc

Tomáš Tichý

Vladimír Slavíèek

Jan Šlapal

Martin Mòahonèák

Tomáš Novotný

Pavel Dušek

Josef Zuba

Matej Feranèík

Marek Schnierer

Vladimír Sojka

Jouda Tomáš

Jakoubek Jiøí

Martin Gròa

Hana Žogliková

Simona Vlastníková

Martin Doležal

Luboš Podracký

Václav Saenger

Filip Linek

Jiøí Kryll / Konopištì

Martin Müller

Milan Majer

Antonín Fronc

Jaroslav Jelínek

Eva Hejlová / Konopištì

Petr Kušta / Karlštejn

Miloslav Zientek

Jaroslav Babický

František Novotný

Lukáš Boudis / Karlštejn

Martin Müller / Cihelny

Michal Vodièka / Zbraslav

Petr Šobor

Tomáš Kirbl

Vladimír Novák

Jan Hajdùch - GS

Tomáš Trnka / Konopištì

Michal Vodièka / Zbraslav

Marek Bradáè / Ypsilon

Vladimír Èapka

Petr Doutnáè Slapy

Petr Hajn

Jan Kubín Malevil

Pavel Pummer

Boris Sedláèek

Tomáš Kaiser Malevil

Milan Majer

Andreas Rosen

Veronika Rákosová

Vladimír Mališ

Stanislav Šmerda

Øehùøek Vratislav

Jonáš Filgas Konopištì

Jakub Šinták

Luboš Bílek / Konopištì

Martina Richterová

Jiøí Jakoubek / Konopištì

Petr Doutnáè Malevil

Jiøí Filip Konopištì

Iveta Poslední

Magdalena Brùnová / Slapy

Jan Prokš / Hodkovièky

Silvia Raková / Zbraslav

Dušan Jiøík

Tomáš Èerný / Cihelny

Petr Pelc

Aleš Mikule Zbraslav

Dana Jeèná Konopištì

Petr Balvín Malevil

Ivana Osvaldová

Ondøej Vaòous Karlštejn

Pavel Koláø / Malevil

Petr Lapka / Zbraslav

Marek Sejkora / Konopištì

Vratislav Køíž / Konopištì

MARKUZZI Jiøí jn.

Konopištì 6.7.

Konopištì 6.7.

Paták Michal /Konopištì

Martin Šustr / Zbraslav

Ivan Hašek Jr./ Zbraslav

Pavel Krejza / Terezín

Patricie Mittigová Slapy

Jan Doutnáè / Karlštejn

Jan Šobotník / Konopištì

DO VIET Anh / Zbrasåav

Petr Doutnáè / Karlštejn

Tomáš Èuøín Nr.1

Michal Bretschneider

Pavel Hašek / Zbraslav

Michal Zazvonil / Karlštejn

Jan Frána / Konopištì

Andreas Rosen Zbraslav

Pavel Koláø / Zbraslav

Michal Bredschneider

Josef Rùžièka / Terasy

Filip Ságner / Karlštejn

Otto Žaloudek / Zbraslav

Josef Dvoøák / Konopištì

Dušan Mariè / Karlštejn
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>