<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=ee3a497a8b01b4722a029d5b318517e0'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Startovní listiny

zde jsou uveøejnìny všechny startovní listiny všech turnajù hraných v rámci MEN TOUR. Najdete zde startovní listiny do 22 hod., nebo ráno v den konání turnaje se startem po 11 hod..
<div align="center"><br /> </div> <div align="left"><img width="861" height="339" src="/images/ce84d30a602310cd54a8b22529ec1ad0" alt="" /><br /> finalisté 2012 - Konopištì / Boscolo Prague<br /> </div> <div align="center"><img width="861" height="315" src="/images/5c25f5744727b2821508a5443c510151" alt="" /><br /> <br /> <br /> <font color="#ccffff"><img width="345" height="113" src="/images/7742ded2888486b57895ca06e0d7b807" alt="" /><br /> <br /> </font> <div align="left"><font color="#ccffff">Své preference start. èasù, pøíp. i složení flightù posílejte na: golfcentrum@centrum.cz ( nejpozdìji do 20:00 ) <br /> Prosíme o kontrolu start. èasù ještì jednou ráno v den konání turnaje pøed vaším odjezdem na høištì</font><br /> </div> <div align="left">&#160;<br /> <br /> <br /> <table width="852" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <colgroup><col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> </colgroup> <tbody> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td width="213" height="20" style="height:15.0pt;mso-ignore: colspan;width:160pt" colspan="2" class="xl66">pøedbìžná start. listina</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl65">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;mso-ignore:colspan" colspan="4" class="xl66"><strong><font color="#99CC00">Karlštejn 4.7.2013 - turnaj v rámci série MEN TOUR</font></strong></td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> </tr> <tr height="11" style="mso-height-source:userset;height:8.25pt"> <td height="11" style="height:8.25pt" class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt" class="xl68">13:00</td> <td class="xl71">ŠKODA Jiøí</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td class="xl71">MALÝ Miloslav</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td>KAŠPAR Zdenìk</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">13:10</td> <td>STANÌK Libor</td> <td>&nbsp;</td> <td>KOZÁK Ondøej</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>MOTYÈKA Roman</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">13:20</td> <td class="xl72">MAŠÍN Jaromír</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td>STANÌK Alexandr</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl72">JANÍÈEK Petr</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>LUKAVSKÝ Jindøich</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">13:30</td> <td>ZADRAŽIL David</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>POLÁÈEK Jiøí</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td>BAÈÍK Michael</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>HONIG Tomáš</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">13:40</td> <td>ŠMERDA Stanislav</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>FILIP Jiøí</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>FILIP Jiøí</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>ŠMERDA Dominik</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td width="54" height="20" style="height:15.0pt;border-top:none; width:41pt" class="xl70">13:50</td> <td>ŠIRMER René</td> <td>&nbsp;</td> <td>MIKŠÁNEK Petr</td> <td>&nbsp;</td> <td>WALTER Jaroslav</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> <tr height="21" style="mso-height-source:userset;height:15.75pt"> <td height="21" style="height:15.75pt;border-top:none" class="xl68">14:00</td> <td class="xl65">KOCÍK Petr</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl65">KREJCÁREK Pavel</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td class="xl65">ZAHÁLKOVÁ Lenka</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <table width="852" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <colgroup><col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> </colgroup> <tbody> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td width="213" height="20" style="height:15.0pt;mso-ignore: colspan;width:160pt" colspan="2" class="xl66">pøedbìžná start. listina</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl65">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl65">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;mso-ignore:colspan" colspan="4" class="xl66"><strong><font color="#FF6600">Líšnice 4.7.2013 - turnaj v rámci série MEN TOUR</font></strong></td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> </tr> <tr height="11" style="mso-height-source:userset;height:8.25pt"> <td height="11" style="height:8.25pt" class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td class="xl67">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt" class="xl68">15:00</td> <td>KUBÍK Dominik</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td>SALCMAN Ivo</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td>ROSENBAUM Michal</td> <td class="xl69">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">15:10</td> <td>JASIOK Ludìk</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>BORZ Vladislav</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>RAK Antonín</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">15:20</td> <td>EISLER Karel</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>HAWAZ Saod</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>KUBRICHT Josef</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>KAPRÁL David</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">15:30</td> <td>FOLBER Štìpán</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>SOJKA Vladimír</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>SOJKOVÁ Jana</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl68">15:40</td> <td>VARCABA Daniel</td> <td>&nbsp;</td> <td>CHLAPÍK Milan</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>ŠTROS Sebastian</td> <td style="border-top:none" class="xl69">&#160;</td> <td>CHLAPÍKOVÁ Martina</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td width="54" height="20" style="height:15.0pt;border-top:none; width:41pt" class="xl70">15:50</td> <td style="border-left:none" class="xl71">&#160;</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl71">&#160;</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl71">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl69">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl69">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </div> <div align="left"> </div> <div align="left"> <table width="852" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <colgroup><col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="159" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5814;width:119pt"></col> </colgroup> <tbody> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td width="213" height="20" style="height:15.0pt;mso-ignore: colspan;width:160pt" colspan="2" class="xl64">pøedbìžná start. listina</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl63">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl63">&#160;</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl63">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl63">&#160;</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl63">&#160;</td> <td width="159" style="width:119pt" class="xl63">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;mso-ignore:colspan" colspan="4" class="xl64"><strong><font color="#FFFF00">Slapy 4.7.2013 - turnaj v rámci série MEN TOUR</font></strong></td> <td class="xl63">&#160;</td> <td class="xl63">&#160;</td> <td class="xl63">&#160;</td> <td class="xl63">&#160;</td> </tr> <tr height="11" style="mso-height-source:userset;height:8.25pt"> <td height="11" style="height:8.25pt" class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt" class="xl66">15:00</td> <td>HAVLÍÈEK Rudolf</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td>VORLÍÈEK Pavel</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td>HAVLÍÈEK Tomáš</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl66">15:10</td> <td class="xl69">KRATOCHVÍL Adam</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td class="xl69">KRATOCHVÍL ST. Petr</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td class="xl69">BRANT Petr</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td>SLÁDEK Václav</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl66">15:20</td> <td>TUHÁÈEK Martin</td> <td>&nbsp;</td> <td>CHVÁTAL Petr</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td>MAHUT Lukáš</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl67">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl66">15:30</td> <td>VAŠEK Libor</td> <td class="xl67">&#160;</td> <td>MOLÈIK Roman</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td>STEHLÍKOVÁ Kateøina</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl67">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt;border-top:none" class="xl66">15:40</td> <td>SLUNEÈKO Jiøí</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td>SLUNEÈKO Jiøí</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td>KOPÁÈOVÁ Andrea</td> <td style="border-top:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl67">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td width="54" height="20" style="height:15.0pt;border-top:none; width:41pt" class="xl68">15:50</td> <td style="border-left:none" class="xl70">&#160;</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl70">&#160;</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl70">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl67">&#160;</td> </tr> <tr height="21" style="mso-height-source:userset;height:15.75pt"> <td height="21" style="height:15.75pt;border-top:none" class="xl66">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-left:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl67">&#160;</td> <td style="border-top:none;border-left:none" class="xl67">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> &#160;</div> <div align="left">&#160;</div> <div align="left">&#160;</div> <div align="left"><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </div> <div align="left"> </div> <div align="left"><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &#160; <br /> </div> <br /> <div align="left">&#160;<br /> </div> &#160; <br /> <div align="center"><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </div> <img width="345" height="113" src="/images/7742ded2888486b57895ca06e0d7b807" alt="" /><br /> <div align="center"><br /> <br /> <br /> <img width="858" height="431" src="/images/841627075d8486e7691fadfb3ee65a47" alt="" /><br /> <br /> </div> <div align="center"><img width="700" height="414" src="/images/dd8d4ba8f34bd0a8f38140b455487ab4" alt="" /><br /> </div> <div align="center"><strong><font size="3"><font size="2">Každý absolutní vítìz turnaje MEN TOUR postupuje do Poháru Mistrù.<br /> Tento turnaj se koná na Karlštejnì.</font><br /> </font></strong></div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img width="701" height="307" src="/images/891c75c20c8b4427385688fd29436b4a" alt="" /><br /> </div> <div align="center"><br /> <div align="center"><img width="345" height="113" src="/images/7742ded2888486b57895ca06e0d7b807" alt="" /><br /> </div> <br /> <br /> <div align="left"><br /> <div align="center"><br /> <br /> <br /> </div> </div> <br /> <br /> <br /> <img width="464" height="476" src="/images/850b1cf2c138ee24cc7b2101404362dc" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &#160; <br /> <br /> <font color="#000000"><font color="#000000"> <table width="907" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="WIDTH: 681pt; BORDER-COLLAPSE: collapse"> <tbody> <tr height="19" style="HEIGHT: 14.25pt"> <td width="55" height="19" class="xl66" style="WIDTH: 41pt; HEIGHT: 14.25pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="213" colspan="2" class="xl66" style="WIDTH: 160pt"><font color="#ffffff">pøedbìžná start. listina</font></td> <td width="54" class="xl65" style="WIDTH: 41pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="159" class="xl65" style="WIDTH: 119pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="54" class="xl68" style="WIDTH: 41pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="159" class="xl65" style="WIDTH: 119pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="54" class="xl65" style="WIDTH: 41pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="159" class="xl65" style="WIDTH: 119pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl66" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0); HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td colspan="3" class="xl66" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">Pohár mistrù - Karlštejn 18.10.2011</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl66" style="HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl66"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl66"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="17" style="HEIGHT: 12.75pt"> <td height="17" class="xl70" style="HEIGHT: 12.75pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl69"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl69"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl69"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl69"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl67"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl67"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl67"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl67"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl75" style="HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">9:50</font></td> <td class="xl73" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">VAÒOUS Ondøej</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">HAŠEK JUN. Ivan</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">JELÍNEK Jan</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">SÁGNER Filip</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl75" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">10:00</font></td> <td class="xl74" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KVÌTOÒ JUN. Karel</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">PAVOUÈEK Dominik</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">BABICKÝ Jaroslav</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">HÁJEK Jan</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl76" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">10:10</font></td> <td class="xl74" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">BÍLEK Luboš</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">BAZIKA Anna Beatriz</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KVERKOVÁ Michaela</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">PÁVEK Petr</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl77" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">10:20</font></td> <td class="xl74" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KREJZA Pavel</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">FILIP Jiøí</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">PROKŠ Jan</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">ÈAPKA Vladimír</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl77" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">10:30</font></td> <td class="xl74" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">HAŠEK Zdenìk</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KREJÈÍ Josef</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KOLBEK Martin</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KUBICE Adam</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl77" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">10:40</font></td> <td class="xl74" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KUBÍK Dominik</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">STEHLÍK Stanislav</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KØÍŽ Vratislav</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">ŠMERDA Stanislav</font></td> </tr> <tr height="21" style="HEIGHT: 15.75pt"> <td height="21" class="xl78" style="HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">10:50</font></td> <td class="xl74" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">TOMAN Jan</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">Jelínek Jaroslav</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KOLÁØ Pavel</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KIRBL Tomáš</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl76" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">11:00</font></td> <td class="xl74" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">HAVEL Jiøí</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">HAJDÚCH Ján</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">SNOVICKÝ René</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">PIRES DE PONTES Dourival</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl76" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">11:10</font></td> <td class="xl74" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">DOUTNÁÈ Jan</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">JIRÁÈEK Šimon</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">DOUTNÁÈ Petr</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">LANGER Emil</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl77" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">11:20</font></td> <td class="xl73" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">BLOUDEK Jan</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">ŠVARC Filip</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">MIKULE Aleš</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">BALAŠÈAK Ivan</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl77" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">11:30</font></td> <td class="xl73" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">JAVOREK David</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">DIVÍŠEK Jindøich</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">ØEHÙØEK Vratislav</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">KLUSÁÈEK Antonín</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl77" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">11:40</font></td> <td class="xl73" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">MARIÈ Dušan</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">BALVÍN Petr</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">BLAHÚT Vlastimil</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">ÈERNÝ Tomáš</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl71" style="HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">11:50</font></td> <td class="xl72"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">HEJZLAR Daniel</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">RAISER Tomáš</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">HEPNEROVÁ Andrea</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">SOUÈEK Lukáš <br /> </font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl71" style="HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">12:00</font></td> <td class="xl72"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">ARENDÁŠ Martin</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td><font color="#ffffff">FORMAN Jaroslav</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl79"><font color="#ffffff">FRÁNA Jan</font></td> <td><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl80"><font color="#ffffff">VAN DER SCHAFT Ewout</font></td> </tr> </tbody> </table> <font color="#ffffff"><br /> </font></font></font></div> <font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#ffffff"><strong><font size="4">Ozvìny PGA</font></strong><br /> </font> <table width="907" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="WIDTH: 681pt; BORDER-COLLAPSE: collapse"> <colgroup><col width="55" style="WIDTH: 41pt"></col><col width="54" style="WIDTH: 41pt"></col><col width="159" style="WIDTH: 119pt"></col><col width="54" style="WIDTH: 41pt"></col><col width="159" style="WIDTH: 119pt"></col><col width="54" style="WIDTH: 41pt"></col><col width="159" style="WIDTH: 119pt"></col><col width="54" style="WIDTH: 41pt"></col><col width="159" style="WIDTH: 119pt"></col></colgroup> <tbody> <tr height="19" style="HEIGHT: 14.25pt"> <td width="55" height="19" class="xl66" style="WIDTH: 41pt; HEIGHT: 14.25pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="213" colspan="2" class="xl66" style="WIDTH: 160pt"><font color="#ffffff">startovní listina</font></td> <td width="54" class="xl65" style="WIDTH: 41pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="159" class="xl65" style="WIDTH: 119pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="54" class="xl72" style="WIDTH: 41pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="159" class="xl65" style="WIDTH: 119pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="54" class="xl82" style="WIDTH: 41pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td width="159" class="xl83" style="WIDTH: 119pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl66" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0); HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td colspan="2" class="xl66" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">Èeladná 22.8.2011</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl82" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl84" style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,102,0)"><font color="#ffffff"><br /> </font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl66" style="HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td colspan="2" class="xl66"><font color="#ffffff">turnaj v rámci série MEN TOUR<span>&#160;</span></font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl65"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl82"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl84"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="17" style="HEIGHT: 12.75pt"> <td height="17" class="xl74" style="HEIGHT: 12.75pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl73"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl73"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl73"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl73"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl73"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl73"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl73"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl73"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">6:20</font></td> <td class="xl80" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">1(2010)</font></td> <td class="xl85" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">TICHAVSKÝ Jakub</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">TRNKA Aleš</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">KMENT Miroslav</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none"><font color="#ffffff">VAŠEK Ivan</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">6:30</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Vaòous Ondøej</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Mališ Vladimír</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Jelínek Jan</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">BØEZINA Jaroslav</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">6:40</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">VOLF Lukáš</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">KEMR Zbynìk</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">BØEZINA Jiøí</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">KUPKA Jan</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">6:50</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Šnajdr Jaroslav</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Vlk Radek</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">RUZSO Marek</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Jakubcová Dita</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">7:00</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Marko Jan</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Pøeèek David</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Èernohorský Ivan</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Jadrný Leoš</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">7:10</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">ANÝŽ Ludìk</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">VASSERBAUER Radek</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">ŠÍMA Horymír</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">BÌLÍÈEK Daniel</font></td> </tr> <tr height="21" style="HEIGHT: 15.75pt"> <td height="21" class="xl79" style="HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">7:20</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Klement Karel</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Filgas Jonáš</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Filgas Rostislav</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">ROSEN Andreas</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">7:30</font></td> <td class="xl81" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">1(2009)</font></td> <td class="xl85" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">ŠIMŠA Jan</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">LAŠTOVKA Petr</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">MOTALÍK Marek</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">JIRGL Tomáš</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">7:40</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Jírek Allan</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">HAŠEK Zenìk <br /> </font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Kasák Marek</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Kròávek Zdenìk</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">7:50</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Souèek Lukáš</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Lacina Pavel</font></td> <td class="xl76" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">LUHAN Roman</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">BORÙVKA Karel</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">8:00</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Pavouèek Dominik</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">TOMAN Jan</font></td> <td class="xl78" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Toman Jan ml.</font></td> <td class="xl76" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">MACH Vladimír</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">8:10</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Forbelský David</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Baluška Arnošt<span>&#160;</span></font></td> <td class="xl77" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Košvancova Nikola</font></td> <td class="xl77" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Balušková Romana</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">8:20</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">JANÈA Miroslav</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">JANU Tomáš</font></td> <td class="xl77" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Koneèný Tomáš</font></td> <td class="xl77" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Buchta Vít</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">8:30</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Pekárek Zdenìk<span>&#160;</span></font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Fiala Petr</font></td> <td class="xl77" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Fiala Tomáš</font></td> <td class="xl77" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Pekárková Jitka</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">8:40</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Karafiát František</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Karafiátová Hana</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Zedník Tomáš</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Rabín Igor</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl79" style="HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">8:50</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Nìmejc Milan</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Branbergerová Iva</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Dvoøák Jan</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl75" style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none"><font color="#ffffff">Janatka Petr</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl70" style="HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td colspan="5" class="xl71"><font color="#ffffff">žádáme hráèe o jejich pøítomnost na startu 10 min. pøed svým start. èasem</font></td> <td class="xl70"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl70"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl70"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="20" style="HEIGHT: 15pt"> <td height="20" class="xl70" style="HEIGHT: 15pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td colspan="4" class="xl70"><font color="#ffffff">registrace na recepci klubu, platba v hotovosti</font></td> <td class="xl70"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl70"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl70"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl70"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> <tr height="21" style="HEIGHT: 15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="HEIGHT: 15.75pt"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl68"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl67"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl67"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl67"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl68"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl68"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> <td class="xl69"><font color="#ffffff">www.mentour.cz</font></td> <td class="xl68"><font color="#ffffff">&#160;</font></td> </tr> </tbody> </table> <font color="#ffffff"><br /> </font><font size="4" color="#ffffff">.</font> <img width="863" height="407" src="/images/ab4de15e818e6df393ac4920491d5aa9" alt="" /><br /> </font></font> <p class="MsoNormal"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></font><strong>MEN TOUR / Ozvìny PGA - Èeladná, 22.8. "Den poté"</strong><br /> <font color="#000000"><img width="861" height="386" src="/images/8d7ddcbc2eb9c7890a1af5e6ab35a202" alt="" /><br /> </font></font></font></p> <p class="MsoNormal"><img width="861" height="487" src="/images/8a3447c2e8352285a051dd0c35b37a3b" alt="" /></p> <p class="MsoNormal"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="3"><strong><br /> </strong></font></font></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="#000000"><font color="#000000"><br /> <font color="#000000"><img width="863" height="329" src="/images/89733f0c3a72040083981e5de2e75d41" alt="" /><br /> <br /> </font></font></font></p> <div align="center"><font color="#000000"><font color="#000000"><img width="700" height="414" src="/images/dd8d4ba8f34bd0a8f38140b455487ab4" alt="" /><br /> </font></font></div> <p class="MsoNormal"><font color="#000000"><font color="#000000">&#160;<font color="#000000"><img width="863" height="329" src="/images/89733f0c3a72040083981e5de2e75d41" alt="" /></font></font></font></p> <div align="center"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><img width="776" height="445" src="/images/1308d84f231d2407eb425165414597a0" alt="" /><br /> </font></font></font></div> <div align="center"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">zleva: 3. místo Tomáš tax, 1. místo Jakub Tichavský, vítìz poháru Mistrù Zdenìk Hašek, 2. místo Lucie Svìráková<br /> </font></font></font></div> <font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><br /> </font></font></font> <p><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></font></font></font></p> <p><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></font></font></font></p> <p><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></font></font></font></p> <p><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></font></font></font></p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>