<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=962637092ec57ead45c2bbacadcaa26c'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Zahranièí

<div align="center"><br /> únor 2012<br /> <br /> <img height="484" width="860" src="/images/f0398500254b2beadd26808ee6bf7d74" alt="" /><br /> díky termínu na zaèátku února jsme neèekali žádné extra skvìlé poèasí, byli jsme upozornìni na èastý d隝 a teplotou pod 10 st. C. Nic z toho se nekonalo. Poèasí nám ten týden vyšlo exkluzivnì a deštík nám jen jeden den zpozdil start. Možná náhoda, ale vyšlo to krásnì. Musíme pøiznat, že týden pøed námi a týden po nás se již v Beleku prohánìlo zcela jiné poèasí, kterému by se nedalo nijak závidìt. tedy pøíští rok rozhodnì turnajovou sérii v Beleku opakujeme, jen v trochu rozumnìjší èas.&#160; <br /> <img height="429" width="862" src="/images/d338256e82e57227c5c08685391426b0" alt="" /><br /> poslední veèerní jamky už byly na dlouhý rukáv<br /> <img height="494" width="863" src="/images/b222b67b91f954390ed93900db88e500" alt="" /><br /> scenérie jasnì zobrazující design høištì Pines, které jsme hráli nejèastìji<br /> <img height="426" width="860" src="/images/fe6ad402095c7bf797c0f71638854e16" alt="" /><br /> v pozadí hotel, který byl skvìle umístìn mezi dvìma resorty a pøímo u obrovské putting a chiping area + 300 metrù dlouhý driving<br /> <img height="540" width="867" src="/images/c8ad6aefa0cb8dc51c04ba6f829dd5ba" alt="" /><br /> unlimited golf byl nároèný, trénink stál za to....<br /> <img height="547" width="410" src="/images/17807c5451de99825d45c6f8eeabe8d1" alt="" /><br /> dominanta jedné z jamek Pines<br /> <img height="545" width="758" src="/images/67c7372350cf1f69f61b0c8d0c129204" alt="" /><br /> od hotelu na pláž to bylo jen pár metrù, pøesto jen málo z nás opustilo prostory hotelu a høištì...<br /> <br /> <img height="599" width="482" alt="" src="/images/ab72cc81e954a7600529ad73b4635462" /><br /> <br /> <br /> <br /> 2011<br /> <br /> <img height="416" width="858" src="/images/99ec1713f10e130fb4918937ed6338f7" alt="" /><br /> <br /> Santa Ponsa I.<br /> <br /> <img height="480" width="580" src="/images/f8c2895cdac9c066e1024853397daf27" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img height="480" width="577" src="/images/3793b863f2c993d8594f13ac86de3bef" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img height="510" width="480" src="/images/2c1a0b7bb4ff9d8647ff04ec9faebee4" alt="" /><br /> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>