<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=59d32591870a5a8002132a4b27fabd5f'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Ypsilon

<div align="center"><br /> <img width="863" height="424" src="/images/3a1a32120af469a74790b9eb64c9069c" alt="" /><br /> <br /> </div> <font face="Arial"> </font> <div align="center"><img width="863" height="441" src="/images/eca35bfcca9d7f0c60ee58f66068fa88" alt="" /></div> <font face="Arial"><br /> </font><font face="Arial"><br /> <br /> </font> <div align="center"> <script language=Javascript src='/hjs2/courseranking.html?season=2011&idrankcategory=36'></script> </div> <font face="Arial"><font face="Arial"></font></font> <div align="center"><font face="Arial"><font face="Arial"><font face="Arial"><br /> <img alt="" src="images/a7e3fa219bdaac98f8952177ade62b14" /></font></font></font><br /> </div> <font face="Arial"><font face="Arial"><font face="Arial"> Martin Louša - jeden z vìrných hráèù MEN TOUR, který je legendou tím, že byl pøítomen na hostoricky prvním turnaji MEN TOUR v ÈR, dostal se i do finále v roce 2008, ale byl v té dobì hospitalizován a tak nemohl do finálové rundy nastoupit, a jen bùh ví, jestli se mu to ještì nìkdy podaøí..... </font></font></font><br /> <div align="center"><strong> <br /> </strong> <br /> <strong> </strong><font face="Arial"><font face="Arial"><font face="Arial"><font color="#ffffff"><strong></strong></font><br /> </font></font></font></div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>