<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=8029b48dda2b66c95cec1e5d6ec181da'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Program MEN TOUR 1.0 a MEN TOUR 2.0

<div align="center"><br /> </div> <font face="Tahoma"> <br /> </font> <div align="center"><font face="Tahoma"><img width="618" height="333" src="/images/5455c86684f042b2cbc7a82c3a95d121" alt="" /></font><br /> <font face="Tahoma"> </font></div> <div align="center"><font face="Tahoma"> </font>Jan Prokš, trojnásobný finalista MEN TOUR 2010 - 2012<br /> <font color="#000000"> </font> <div align="left"><br /> V tuto chvíli pro vás pøipravujeme termínovou listinu pro sezonu 2013.<br /> <br /> Každopádnì, hrajeme dennì ( mimo pondìlí ).<br /> <br /> Pravidelné turnaje:<br /> uterý až nedìle<br /> Konopištì, Karlštejn, Slapy, Zbraslav, Loreta ( vše 18 jamek s odpoledním startem )<br /> <br /> další pravidelné turnaje:<br /> Molitorov, Malevil, Machnín, Líšnice, Hodkovièky, Botanika<br /> <br /> a obèasné turnaje navíc o víkendech:<br /> <br /> 21.4. Cihelny<br /> <br /> 18.5. Láznì Kynžvart<br /> 19.5. Cihelny<br /> <br /> 1.6. Konopištì<br /> 2.6. Slapy<br /> <br /> 15.6. Mariánské Láznì<br /> 16.6. Kynžvart<br /> <br /> 22.6. Kynžvart<br /> 23.6. Cihelny<br /> <br /> Ozvìny PGA<br /> 5.7. Pardubice/Bohdaneè ( 18 jamek, I. kolo )<br /> 6.7. Pardubice/Bohdaneè ( 18 jamek II. kolo )<br /> <br /> 13.7. Konopištì Radecký I. kolo<br /> 14.7. Konopištì Deste II. kolo<br /> <br /> 27.7. Kynžvart<br /> 28.7. Cihelny<br /> <br /> <br /> </div> </div> <p><font face="Tahoma">Turnaje jsou otevøené, staèí se pøihlásit pøes server ÈGF. Tìšíme se na vás, produkèní kolektiv MEN TOUR</font><br /> <img width="771" height="294" src="/images/eb6508438ecc760fc9658e5670e0f7cf" alt="" /></p>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>