<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=2d4d013bab8e26af485993d96f3439bc'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

POZVÁNKA: Malevil ve skvìlé kondici. Daniel Kùta porazil Pavla Hrušku.

Malevil je v nejvyšší jarní kondici za posledních pár let, a tek se máme každý pátek na co tìšit, a samozøejmì obèas i nedìle + reportáž z Hodkovièek 17.5.
<br /> <img width="860" height="381" alt="" src="/images/3486b9dda11dff030cbccfda10c51626" /><br /> Už minulý rok projevoval známky rapidního zlepšení stavu herního terénu tj. rough, fairway a green, pøedevším u stavu greenù se jednalo o markantní zmìnu oproti minulým sezonám.....<br /> <img width="860" height="344" alt="" src="/images/0d3a6c48a213802384a1fcc05ce658a9" /><br /> a letos? situace je ještì dokonalejší...<img width="860" height="382" alt="" src="/images/4a5f87ae27738c5c7a45b3dba3a54355" /><br /> a protože hrajeme pravidelné pátky na Malevilu již ètvrtým rokem, tak víme o èem hovoøíme....<br /> <img alt="" src="/images/5133627623eff683cb84927cbb8f420b" /><br /> tedy každý pátek se starty od 14:30 do 16:00 hod., navíc obèas bývá možnost spolucesty s nìkým dalším z MEN TOUR<br /> <img width="860" height="372" alt="" src="/images/2c2db132baf0f59ea4b951a2ac247576" /><br /> høištì to je velmi pøíjemné, posazené do srdce Lužických hor...chce to zažít... prodlužte si víkend a vyražte :)<br /> <div align="center"><img width="591" height="735" alt="" src="/images/239321f7607779a141e0d8607458f35c" /></div> <div align="center">Pavel Hruška tu málem obhájil vèerejší vítìzství ze Slap, uvidíme jak moc jej tyto dvì skvìle hodnocené pozice posunou v rámci žebøíèkù MEN TOUR. Páteèní turnaj na Malevilu vyhrál Daniel Kùta s 38 body. Gratulujeme<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> V pátek dopoledne se také hrálo v Hodkovièkách. Zde zvítìzil Jiøí Vašák (20stbl)<br /> <br /> <img src="/images/43a08094fb1676775593a0d53743c670" alt="" /><br /> <br /> <img width="860" height="527" src="/images/336c037ddcb1286d3bced85563222d2a" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/f91de4f4ced05b31a6464a8ac89ac79a" alt="" /><br /> <br /> <img width="860" height="461" src="/images/607447774b192205e5f9cf9cac859cc0" alt="" /><br /> <br /> <img width="860" height="537" src="/images/94a286fe0d465fadc9313d3fbbd0265f" alt="" /><br /> <br /> <img width="860" height="451" src="/images/e9dcba53df2efd623260b87273fb0d98" alt="" /><br /> <br /> <img width="860" height="424" src="/images/bf25f35931f9bdd3267aec05079dfe6b" alt="" /><br /> <br /> <img width="858" height="587" src="/images/aaac3c13a81cdc29213223b34568c99b" alt="" /><br /> <br /> <img width="858" height="625" src="/images/ee2090f28c43b77073e5496ddf31114b" alt="" /><br /> <br /> <img width="859" height="460" src="/images/87ad2820ce5fd57a48ac9d5eeeda880a" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>