<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=79090ad7a640d11d2be532e6f1fa6ad1'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Tenerife 2011

a letos tradièní repete
<font size="5"><strong><font size="5"><br /> </font> </strong></font> <p align="center"><strong><font size="5" color="#ffff00"><font size="3" color="#CCFFFF">TENERIFE MEN TOUR, III. roèník,<br /> </font></font></strong></p> <p align="center"><strong><font size="5" color="#ffff00"><font size="3" color="#CCFFFF">Kanárské ostrovy probìhl na pøelomu ledna a února.</font><br /> </font></strong></p> <div align="center"> <p align="left"><img width="858" height="643" src="/images/4de260d60d864ce2e4f80a73e57b7eed" alt="" /></p> </div> <p><font size="4" color="#ff9900"><strong><a href="/files/81825ae9e405336381a2df26b397366e.pdf">èlánek "Jak hrát ... Kanárske ostrovy - Tenerife"</a></strong></font></p> <p>Hrálo se na osvìdèených høištích:</p> <p>Costa Adeje, Las Americas, Buenavista, Golf del Sur, Amarilla GC, Royal Tenerife</p> <img width="851" height="503" src="/images/1638cb01e895a36d78e9f4d3a50d2c1e" alt="" /> <p align="center">driving na Golf Del Sur</p> <div align="center"> </div> <p align="center">&#160;<img width="852" height="364" src="/images/2917236883d0f87d8abf4233ff5f3688" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center">Golf Del Sur</p> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="852" height="667" src="/images/f06a9ff07b2d2d2ab6df73261f72a78f" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center">Las Americas, jedno z nejvytíženìjších høiš na svìtì, pøímo v turistickém letovisku Las Americas..., høištì je však v dokonalé kondici</p> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="852" height="387" src="/images/72ca24d306385d53503c9aa60d17c3ab" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center">cestování za golfem po ostrovì je také zajímavé</p> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="851" height="295" src="/images/eca4559999ee54d4db23dbd6961f0f53" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="850" height="330" src="/images/40cc65df47db111dfc6f5e48bc309f81" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center">&#160;</p> <p align="center"><img width="853" height="486" src="/images/784ab49c71b875cc999de581935851a1" alt="" /></p> <br /> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="852" height="460" src="/images/f1a67a67bfa6b35ceea4e9834cd1d0e9" alt="" /></p> <p align="center">&#160;</p> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="856" height="418" src="/images/151a43d0949a3ba047b1a43353280ee3" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center">&#160;</p> <p align="center"><img width="851" height="579" src="/images/142a9483113c2dea09f904b4ff1e9580" alt="" /></p> <p align="center">&#160;</p> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="858" height="384" src="/images/6efc5f2f66c70b8726af18cefb4ad5c8" alt="" /></p> <p align="center"><br /> </p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="640" height="480" src="/images/2f798b213e6c25988812a9bb4b29115c" alt="" /><br /> </p> <p align="center">Amarilla - útesové tøípary<br /> </p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="640" height="322" src="/images/858016260476fa33d3b961a3d30bbf22" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <div align="center"> Buenavista </div> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="640" height="480" src="/images/70826ea6567045dd5670125788d7a360" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <p align="center">Golf Del Sur, lávové bunkery</p> <p align="center"><img width="640" height="361" src="/images/924adae19496ecae992d06661283dba0" alt="" /></p> <p align="center">&#160;</p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="640" height="343" src="/images/403e16b2bbcfac878ae4e31f6d5f2107" alt="" /></p> <p align="center">&#160;</p> <div align="center"><img width="640" height="480" src="/images/647fe41152531ea5fb94afe2301be6b1" alt="" /><br /> <br /> <br /> </div> <div align="center"><img width="640" height="480" src="/images/50c4a2d384df4eefa753e6868c2187a1" alt="" /> </div> <div align="center"> </div> <p align="center">&#160;Costa Adeje</p> <p align="center"><img width="667" height="500" src="/images/49eb3c81b0f33aaa1793ad4dd25de54c" alt="" /><br /> </p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <br /> <br /> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center"> &#160; </div> <div align="center"> <img width="640" height="480" src="/images/12c4dd8738c37adf4876b1ee239bec11" alt="" /><br /> Amarilla, nejzajímavìjší jamka ostrova, jamka 3 par pøes útes smìrem na pøístav<br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/b929515ceb2a0739b09fe11761599bdf" alt="" /><br /> Amarilla<br /> <br /> <img width="640" height="259" src="/images/99760b4028a4fd5e06677696f975bb3f" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img width="480" height="640" src="/images/f06d190ffae672852b53c946e0252a6d" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/e2a80ec275779130be9b0c8ac650a2d2" alt="" /><br /> Buenavista<br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/5c58c85e4b7fc9a4c21db0c1ac7d4538" alt="" /><br /> Las Americas<br /> <br /> <img width="640" height="345" src="/images/1dc090b61bd346cdaec7113b2c23a825" alt="" /><br /> Costa Adeje, jaro na první pohled... a po celý rok<br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/ceb251b9b479fcf0af321db0b560e581" alt="" /><br /> Costa Adeje<br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/03c3f644d6c3923396039f89f4487c30" alt="" /><br /> Amarilla<br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/00826c99adbf96154332db7dd1b29df8" alt="" /><br /> Las Americas<br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/b98326c13e796e185421c0e5681c2301" alt="" /><br /> Las Americas<br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/298c68b48b0433b439dfcfedf79baee9" alt="" /><br /> Costa Adeje<br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/2a42c41aa98e4290ca2193798885a6c4" alt="" />&#160; <br /> <br /> <img width="640" height="480" src="/images/fcf1d29a2a9ac9ff4a2a682844b298be" alt="" /> </div> <div align="center"> </div> <p align="center">&#160;<img width="640" height="480" src="/images/0312738d61bf6efcfeafb76b28f05d6b" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center">odpal na Amarille, jamka è.2</p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="667" height="500" src="/images/44d3e74e0ddd41a7c2dd87f463cc76f0" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="667" height="500" src="/images/e0f2cdaa38f6c4e997811bb0dda6b19a" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center">Golf Del Sur, tøetí devtíka u pobøeží</p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="500" height="667" src="/images/d10cfcd8c98ff75758ffa7fb03595048" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <p align="center">puttování na útesech Amarilly</p> <div align="center"> </div> <div align="center"> <div align="center"> &#160; <img width="667" height="500" src="/images/6f26514d8357f4a3fea0f3524ab63e5f" alt="" />&#160; <br /> </div> <div align="center">&#160;dokonalá Buenavista </div> </div> <div align="center"> </div> <p align="center"><img width="667" height="500" src="/images/bf220340c26f02f652f2581cfcb30155" alt="" /></p> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <p align="center">útesová jamka na Amarille</p>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>