<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=3fce60fe827598a1623fc17597f05755'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

velkolepý start sezony na Slapech - Hole in One dvojnásobného finalisty

žena zahájila MEN TOUR z bílých odpališ, a tak dvojnásobný finalista Jiøí Filip zahrál hned na úvod sezony v turnaji Hole in One
Za krásného slunného poèasí se 30.3. uskuteènil první turnaj MEN TOUR v kalendáøním roce 2013. Letošním dìjištìm startu byl golfový resort na Slapech, Svatý Jan. Turnaj mohl startovat až od 12:20 hod. z dùvodù ranních námraz greenù, ale to nièemu nevadilo. Všech 40 úèastníkù dorazilo do cíle 18 jamky ještì za svìtla. Složení startujících hráèù bylo rozmanité, od legend MEN TOUR minulých sezon, až po absolutní nováèky, kteøí mùžou právì letos usilovat o zapsání s ezlatým písmem do historie MEN TOUR. Jedna z legend se na tomto turnaji opravdu vyznamenala, a radost se dostavila nedozírná.<br /> <br /> Letošní první odpal patøil Pavle Charvátové, která slavnostnì poslala svùj drive z bílých odpališ, a zahájila sezonu.<br /> <img width="504" height="498" src="/images/a6282f84b63359893da44bf3a99054ac" alt="" /><br /> zahájeno....<br /> <br /> <img width="800" height="491" src="/images/37727cd1e0d6045a0b0a87b64339f73a" alt="" /><br /> první flight?<br /> <img width="576" height="500" src="/images/863bab6dd26cce963b6e9f39c616b76b" alt="" /><br /> tak teï už opravdu odpal.... žena na MEN TOUR vyjímeènì z bílých odpališ? Proè ne? :)<br /> <img width="799" height="294" src="/images/4b1cf706467b5d09139242d871e71fc8" alt="" /><br /> na startu panuje vždy skvìlá nálada, na høišti se to vìtšinou horší :))<br /> <img width="498" height="535" src="/images/99ab414d4ed4a606654afbf16ed29ae5" alt="" /><br /> Jirka Filip st. ( vlevo ) - dvojnásobný finalista soutìže, ještì netuší, že za 15 minut vyšle na dvojce svojí životní ránu....<br /> <img width="800" height="409" src="/images/0fb18404f48db6beff7aaf9b07bf5ac5" alt="" /><br /> zleva: Adam Kratochvíl ( absolutní vítìz turnaje ), Petr Kratochvíl ( vítìz Poháru Mistrù 2012 ), Filip Ráža ( 79 ran, druhé místo brutto ), Jiøí Zuska ( brutto vítìz turnaje - 78 ran )<br /> <img width="372" height="496" src="/images/730a59db67dd8404ab7e4b39e1059915" alt="" /><br /> Tady již Jirka Filip na tøetí jamce, tedy po Hole in One. <br /> <img width="805" height="364" src="/images/2ccd5ca3a2cfcc5c88d082ce28eb1bbc" alt="" /><br /> následovala velká gratulace a zápis do sínì slávy MEN TOUR<br /> <img width="507" height="419" src="/images/d03c6837ca90f7ecbc1dc9a64c35fef5" alt="" /><br /> to je ta slavná hùl, devítka Taylor Made<br /> <img width="802" height="585" src="/images/7e78855c745fc62442789b16077ea277" alt="" />a tady jsou již nejlepší, po vyhlášení a pøedávání cen<br /> <img width="502" height="445" src="/images/6ac1e343368b5371f99fab1afebbabcd" alt="" /><br /> a ještì jednou absolutní vítìz turnaje<br /> <img width="502" height="522" src="/images/9d0173d1dff5c6b4c525fc6228b71d53" alt="" /><br /> Kolik jej stál Hole in One? Možná další soutìžní otázka v další chystané soutìži.....<br />
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>