<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=25983839c5d41ebcf44b3ac4485ba327'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

POZVÁNKA + REPORTÁŽ: Konopištì/Radecký ve ètvrtek a v sobotu

Frank Hanecak zabojoval, a došel si pro druhé vítìzství v sezonì. Poprvé vyhrál v prosinci také na Radeckém Konopišti.
<div align="center"><br /> <img width="389" height="518" src="/images/7679ac8a20afbd8f5fc6f4b82e2448b8" alt="" /><br /> ti nejlepší<br /> <img width="860" height="471" src="/images/2798b2663189fc9a65ce18d76887b550" alt="" /><br /> ti nejzkušenìjší<br /> <img width="363" height="525" src="/images/15f505cbce73607f1781faa73df334fd" alt="" /><br /> ten s nejnižším hcp a brutto vítìz ( Petr Polavka )<br /> <img width="854" height="519" src="/images/ec134e0aa95d09c36b47c15c09792233" alt="" /><br /> kamarádi na golfu - tak to má být<br /> <img width="392" height="522" src="/images/c57d542285f3928eb75c289d74576922" alt="" /><br /> který si dnes zahraje?<br /> <img width="392" height="522" src="/images/e4b61d1e1931e253b528ae909a2ac655" alt="" /><br /> s MEN TOUR již pátý rok... chybí jen ten první roèník<br /> <img width="860" height="528" src="/images/6f18a0cd9d3309d484dee7ae12c31392" alt="" /><br /> dívat se na smìr a místo dopadu spoluhráèovo míèe je v koneèném dùsledku nakonec pøínosné pro celý flight<br /> <img width="392" height="522" src="/images/f3801525ffbc77a3addb8e84486a1096" alt="" /><br /> Jiøí Trefil tohle odpalištì zná velmi dobøe - 2x za sebou již zde hrál finále MEN TOUR<br /> <img width="414" height="525" src="/images/01af2a9a9f8ba447ca148ea8c6f3d242" alt="" /><br /> Daniel Mikšovský, letos není fit, a ani stableford bodù letos ještì moc neposbíral, ale pravidelnì zhoršuje HCP a tøeba to letos nìkdy pøíjde...<br /> <img width="378" height="519" src="/images/eef5dcf694d980926aff2df8677512f0" alt="" /><br /> Jirka Škoda v juniorských šlápìjích legendárního otce<br /> <img width="860" height="522" src="/images/63e1a5fc4dff4f1a5eca1096ef180182" alt="" /><br /> dobrý spánek je záruka úspìchu<br /> <img width="860" height="523" src="/images/d95971717bdcacdec1969828cca07fc5" alt="" /><br /> mládí na MEN TOUR<br /> <img width="860" height="554" src="/images/755a1133464bc60a420c15c43fcab6df" alt="" /><br /> Adam vyhrál sázku nad otcem, a tak mu šla legenda MEN TOUR jako caddy<br /> <img width="393" height="525" src="/images/e0727aee476ed032e377787191065afb" alt="" /><br /> Anna Kurnikovová je v realitì mnohem hubenìjší, než na kurtech<br /> <img width="857" height="463" src="/images/41b90ddda288451f3dad1c07bb697972" alt="" /><br /> Frank se chystá na druhý triumf na MEN TOUR, dotáhne to letos do finále? Zatím je teprve na 75 místì v ÈR na 12. místì na Konopišti.<br /> <img width="392" height="522" src="/images/2b788b5996d1520620c9875c147a1f25" alt="" /><br /> letos je Konopištì v luxusní kvalitì ihned od zaèátku sezony.<br /> <img width="392" height="522" src="/images/1317ceb4e4e4f96f992a85bd31fe9199" alt="" /><br /> èistota pùl zdraví<br /> <img width="385" height="526" src="/images/5d8f7e91df7b4f2adea8f42d9a8ef695" alt="" /><br /> Jirkovi se extra nezadaøilo, ale je s ním taková sranda, že se nezadaøilo nikomu ve flightu<br /> <img width="860" height="498" src="/images/9d092bb7da3bdf59630adcab2fe7979f" alt="" /><br /> a zase za èistota :)<br /> <img width="421" height="562" src="/images/7ad74b95275103f9e65213af57afd6b7" alt="" /><br /> málem hole in one<br /> <img width="366" height="515" src="/images/ab61a5a47ba561fd07a33650c650d282" alt="" /><br /> Jirka má písek rád, a on jeho evidentnì také<br /> <img width="864" height="474" src="/images/c78eaf51c4295fb23676ac39d8f1f567" alt="" /><br /> tak èím to bude?<br /> <img width="842" height="569" src="/images/ef30dd6422c7ee220bfe1e2ededc7b7b" alt="" /><br /> a pak že s námi nehrají ženy.... trefilal i dámský longest<br /> <img width="859" height="409" src="/images/2acbce3e220ea4fe24b7f518e477ab7e" alt="" /><br /> správnì, správnì nearest mìøíme až po odehrání míèku<br /> <img width="395" height="527" src="/images/8e5932aedffd89230fc5cdf791031f29" alt="" /><br /> ti už vìdí, že trefit nearest nebude zas tak tìžké...<br /> <img width="864" height="505" src="/images/1a3c7cce9bd1655ed64970d9baee779a" alt="" /><br /> ve ètvrtek a v sobotu hrajeme opìt Radeckého, a vsichni jsou zváni a vítáni<br /> <img width="392" height="530" src="/images/e9a33b4fb2f024cedd23828b01550e53" alt="" /><br /> vèetnì žen a samozøejmì i juniorù, kteøí hrají za extra zvýhodnìné greenfee<br /> <img width="389" height="518" src="/images/bd0c306d6ccedd86a640bb200876a31a" alt="" /><br /> absolutní vítìz turnaje Frank Hanecak<br /> <img width="389" height="518" src="/images/7b1043b3aa0955a208a9cca48f93473b" alt="" /><br /> a tio nejlepší.....<br /> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>