<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=e733491a15ee39d85e5846cf15ac4401'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Stanislav Stehlík - vítìz jubilejního V. roèníku MEN TOUR - 2012

MEN TOUR má nového šampiona. Stal se jím Stanislav Stehlík. Staèilo zahrát 36 bodù.
<link href="file:///C:\Users\JANVER~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" /> <link href="file:///C:\Users\JANVER~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" rel="themeData" /> <link href="file:///C:\Users\JANVER~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:12.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Georgia","serif"; mso-ascii-font-family:Georgia; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Georgia; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Georgia; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Georgia; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Georgia; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Georgia; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:12.0pt; margin-left:0cm;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:12.0pt; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:12.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Georgia","serif"; mso-ascii-font-family:Georgia; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Georgia; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><br /> </span></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="520" height="709" src="/images/11e3fc7a7a1df1200716b259f75d3b40" alt="" /></span></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><font size="7"><strong>Stanislav Stehlík</strong></font></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">šampion golfové sezóny 2011/2012<strong style=""></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="530" height="362" src="/images/5d981a6d6d74a0426f245eb9dca6b2a3" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="862" height="528" src="/images/4cdaff6fc43697f0a6739c496e823474" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">Mistr Evropy ve fotbale roku 1976 Antonín Panenka pøedával cenu Stanislavu Stehlíkovi.<strong style=""></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="513" src="/images/82a839ea1ce3592131e8504cb1924fec" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="861" height="533" src="/images/e46be78357af929fbe8f035b341859b1" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="507" src="/images/d99ed21a864cfdff2bd0fa2a90679bbd" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="568" src="/images/48ff192f2f2a8f177e04ed63ece33433" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="547" src="/images/b91bd115397f2cb84121a7d8b69eed82" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="557" src="/images/620817d108c1126f5dc51206ba107d7e" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="549" src="/images/3823875e9df0398361e956900cd94753" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="570" src="/images/3bb7e2645196c7c6fa2d9c7709f944dc" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="509" src="/images/45b525dbd5182224fb70448fde8e4efa" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="503" src="/images/1a091dd1960327e76058e47d4dcd4051" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="860" height="587" src="/images/eec0d4b1c2aa64debd5250f3dccbd7e6" alt="" /></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;">Standa dával rozhovory do roztrhání tìla<br /> </span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><img width="461" height="614" src="/images/694fadbd96b2216b69a0e9cd5a0a0da9" alt="" /><br /> </span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <div align="center"><strong style=""><strong style=""> </strong></strong></div> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""> </strong></strong></strong></strong></p> <table width="414" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left" style="border-collapse: collapse; width: 311pt;"> </table> <div align="left"><strong style=""><strong style=""> </strong></strong></div> <div align="center"><strong style=""><strong style="">letošní slávu hostil hotel Boscolo Prague - Carlo IV.&#160; </strong></strong><br /> </div> <strong style=""><strong style=""><br /> <br /> </strong></strong> <div align="center"><u><strong style=""><strong style="">kompletní výsledky hlavního finále MEN TOUR 2011/2012</strong></strong></u></div> <div align="left"><strong style=""><strong style=""> </strong></strong></div> <div align="center"> <table width="329" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse; width: 247pt;"> <colgroup><col width="153" style="width: 115pt;"></col> <col width="135" style="width: 101pt;"></col> <col width="41" style="width: 31pt;"></col> </colgroup> <tbody> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td width="153" height="20" align="right" class="xl66" style="height: 15pt; width: 115pt;"><font size="2">1.</font></td> <td width="135" class="xl67" style="width: 101pt;"><font size="2">Stehlík Stanislav</font></td> <td width="41" align="right" style="width: 31pt;"><font size="2">36</font></td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">2.</td> <td>Javorek Pavel</td> <td align="right">36</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">3.</td> <td>Janovský Roman</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">4.</td> <td>Stanìk Libor</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">5.</td> <td>Trefil Jiøí</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">6.</td> <td>Sejkora Marek</td> <td align="right">34</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">7.</td> <td>Bezdìkovský Jakub</td> <td align="right">34</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">8.</td> <td>Šlegrová Vlaïka</td> <td align="right">34</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">9.</td> <td>Javorek David</td> <td align="right">34</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">10.</td> <td>Zenker Petr</td> <td align="right">33</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">11.</td> <td>Scholz Michael</td> <td align="right">32</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">12.</td> <td>Pospíchal Lukáš</td> <td align="right">32</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">13.</td> <td>Spudich Jiøí</td> <td align="right">32</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">14.</td> <td>Šimánek Karel</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">15.</td> <td>Matoušek David</td> <td align="right">31</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">16.</td> <td>Kadlec Mirek ml.</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">17.</td> <td>Prokš Jan</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">18.</td> <td>Slavíèek Vladimír</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">19.</td> <td>Jelínek Jaroslav</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">20.</td> <td>Fiala Kamil</td> <td align="right">29</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">21.</td> <td>Havlík Jan</td> <td align="right">29</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">22.</td> <td>Bocharov Slávek</td> <td align="right">29</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">23.</td> <td>Kvìtoò Karel</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">24.</td> <td>Vlastníková Simona</td> <td align="right">28</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">25.</td> <td>Škoda Jiøí</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">26.</td> <td>Vorlíèek Pavel</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">27.</td> <td>Lakner Ján</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">28.</td> <td>Šimková Barbora</td> <td align="right">27</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">29.</td> <td>Šimek Jan</td> <td align="right">26</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">30.</td> <td>Zweep Rolf</td> <td align="right">25</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">31.</td> <td>Filip Jiøí</td> <td align="right">25</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt;">32.</td> <td>Kadlec Mirek st.</td> <td align="right">21</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" style="height: 15pt;">&#160;</td> <td>&#160;</td> <td>&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl65" style="height: 15pt; background-color: rgb(51, 51, 51);"><br /> </td> <td style="background-color: rgb(51, 51, 51);">Pohár Mistrù 2011/1212</td> <td style="background-color: rgb(51, 51, 51);">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl66" style="height: 15pt;">1. netto &#160;&#160; <br /> </td> <td class="xl67">Kadlec Martin<br /> </td> <td>&#160;</td> <td>&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt;"> <td height="20" align="right" class="xl66" style="height: 15pt;">1. brutto na rány&#160;&#160;&#160; </td> <td class="xl67">Petr Kratochvíl</td> <td>&#160;</td> <td>&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div align="left"><strong style=""><strong style=""> </strong></strong></div> <div align="left"><strong style=""><strong style=""> </strong></strong></div> <p align="left" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="868" height="252" alt="" src="/images/dcdd6f27fa0d56941fc0919b2762a82f" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="463" alt="" src="/images/71a560933e512f7325ff0cb71605d811" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="411" alt="" src="/images/ad5915ca0c5ac80bec0922c7859cd5e2" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="470" alt="" src="/images/6cffd8989051a71ab2224cf2d7ada931" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="397" alt="" src="/images/a1c19c2131cb16036b17e0b5aa9c30a7" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="477" alt="" src="/images/87b5b0a9eb8dedc58a9f4869f1f944e3" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img alt="" src="/images/8e5bb4b255dfd14fc49f1462b0fe96d8" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="860" height="344" alt="" src="/images/4131e55d86b8d16978236e810a575eea" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="859" height="468" alt="" src="/images/18b9ab1f988e8611eae8a72d764896b0" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="862" height="368" alt="" src="/images/fa8c2d1ef19d8b8bea790b1ca8574516" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="362" alt="" src="/images/e33e1e3f22c6e422cf7ccc0f48ed4ede" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="866" height="361" alt="" src="/images/a8a8267603210a962d6de82f0d65a3dd" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="488" alt="" src="/images/a719bcc50cc8a47192daa6a6267a3b4c" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="864" height="834" alt="" src="/images/197a9233f3108c108f74406fac0198b6" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style="">&#160;</strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="426" src="/images/f069f78078d5a65b2921d518cfb9250e" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="507" src="/images/e4e74cc779e8278e7aeaa2a891daf0d9" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="864" height="662" src="/images/cde328b104be7463493c585df0f38351" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="510" src="/images/1be08fcd795d031dc094e176d7befcb4" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="864" height="763" src="/images/3c6da31913b11e7d082480a6e4d80dc4" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="604" height="702" src="/images/b2eca2e29453753c8910e837971a6f50" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="864" height="778" src="/images/3642f92604972ac611cb54734e8df7cd" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="864" height="795" src="/images/7aad9d567f0b15027e11059580f47c1d" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="464" src="/images/f9c9266e12a6e635968bf1ef4bb82e92" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="553" height="698" src="/images/83438a1a4db39653e5fcd506538c5fef" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="458" src="/images/2fc4621cb1f39da8bb0ab4de4d11f39b" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="451" src="/images/629cecb543d5216e0cf1e491d3ad0226" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="691" height="569" src="/images/15f6820e3d9a5fc4b4331277459c875d" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="863" height="471" src="/images/72ed31f09661a559dda53578b89be301" alt="" /></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><img width="588" height="723" src="/images/956b00dd2a1d96b5a044226f5a3183dc" alt="" /><br /> </strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal">&#160;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><br /> </strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><br /> </strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm;" class="MsoNormal"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><span style="font-size: 9pt;"><br /> </span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <span style="font-size: 9pt;"><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><strong style=""><o:p></o:p></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>