<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=60543500f0003fcd40ab46846de6667d'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

NOVÉ CENY: Èerven ve znamení notebooku, Mazdy6, tenisového krále Djokovièe a automobilky Opel

Djokovièova série HEAD - OPEL - ZyXEL - TESCO - MAZDA a notebook od NB Servisu
soutìž mìsíce: Notebook od NB Servis<br /> <br /> V kvìtnu se hraje v soutìži o hráèe mìsíce ( 4 nej výsledky ) o golfový zájezd do Portugalska od našeho partnera CK Golfove.Cesty. Ale další mìsíc se hraje o notebook od NB Servis. V èervenci opìt o zájezd do Portugalska.<br /> <br /> <br /> Èerven bude zatím nejkomerènìjším mìsícem MEN TOUR v šestileté historii této soutìže. Mùžeme se tìšit na opakování turnaje HEAD na Konopišti, a novì na sportovnì-komerèní turnaje znaèek:<br /> <br /> MAZDA - ZyXEL - OPEL - NB Servis - Mladá Fronta - Tesco<br /> <br /> èlánek budeme bìhem víkendu aktualizovat.....
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>