<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=1747472964a0ef5efc19606527356ba0'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

VYPRODÁNO: na nedìlním turnaji máme naplnìnou kapacitu vè. 3 náhradníkù

vyprodáno - naplnìna hráèská kapacita - k dispozici poslední volné místo náhradníka se startem od 10:00 a pozdìji. CHYSTÁME REPORTÁŽ
Vážení pøátelé,<br /> <br /> vhledem k vyprodání všech úèastnických míst na nedìlní turnaj MEN TOUR na Líšnici, je k dipozici pouze jedno volné místo náhradníka. Ten by se mùže ohlásit na golfcentrum@centrum.cz, emailem mu bude toto místo potvrzeno. Poté by mìl být pøítomen na Líšnici v dobì zhruba od 10:00 ráno, a èekat na první možné uvolnìné místo, které však samozøejmì garantovat nemùžeme.<br /> <br /> Startovní listina bude uveøejnìna v sekci "startovní listiny" na www.mentour.cz 4.5. od 20 hod.<br /> <br /> Dìkujeme a tìšíme se na vás na turnaji,<br /> <br /> produkce<br /> MEN TOUR
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>