<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=6604b1854d5bbe41cf200337abd19a8e'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

na Líšnici zahájeno, žebøíèek ZDE + komplet výsledky posledního ètvrteèního turnaje

10min. za Prahou na líšnickém høišti jsme zahájili turnajovou sérii MEN TOUR, která se zde bude konat každý ètvrtek. Všichni jsou zváni, zaèínáme od 16. kvìtna
<div align="center"><br /> <img width="450" height="626" alt="" src="/images/989b4432426c0051cc89cbcfae914e2a" /><br /> vítìzná radost pøeveliká<br /> <img width="861" height="477" alt="" src="/images/da52441b68477f204a17282202c70356" /><br /> Resortù jsme již do MEN TOUR pøidali více než dost. Jan Verner vysvìtluje jak postupovat pøi slavnostním pøestøižením pásky.<br /> <img width="859" height="404" alt="" src="/images/376b285af7e2234c36638fb4d85c1ea4" /><br /> názorná ukázka...vždy zahajovat budeme letos ještì nìkolik dalších høiš<br /> <img width="851" height="402" alt="" src="/images/819dc9955d04c7b2940c8555a513eacc" /><br /> a tady již legendy MEN TOUR opravdu støihají historii... ( zleva: J. Verner, J. Prokš, P. Javorek, <br /> D. Javorek, L. Babšická, Z. Polavka, L. Stanìk, J. Ausburher ). <br /> <img width="645" height="625" alt="" src="/images/10a61fe8c758f4286bb7f057df2068d3" /><br /> ještì zástupci sponzorù<br /> <img width="860" height="457" alt="" src="/images/5c40b946b4ccc70b0a4e5a87b47add8d" /><br /> a historicky první flight mùže vyrazit: zleva Jan Prokš ( trojnásobný finalista posledních roèníkù ), David Javorek (finalista posledního roèníku ), Pavel Javorek ( støíbrný ve finále 2012 ), Libor Stanìk ( trojnásobný finalista MEN TOUR )<br /> <img width="860" height="517" alt="" src="/images/ed6db1ecfa398d4606997668cb1b994f" /><br /> na startu je živo...<br /> <img width="861" height="337" alt="" src="/images/143da4c93db6ec5a779834238e6070f6" /><br /> druhý flight pøivádí hráè GC Praha Norbert Trylè<br /> <img width="860" height="480" alt="" src="/images/6b172934d00c2a4bfdf1dc34ddf0a98b" /><br /> tøetí flight je ryze dámský :) vede jej nejlépe postavená žena na žebøíèku MEN TOUR Eva Sládková a ve flightu hraje s místními legendami a talenty...<br /> <img width="860" height="539" alt="" src="/images/fdbf321f6e4c8b3931d49cb5ee9dc8a9" /><br /> s úsmìvem jde vše nejlépe :))<br /> <img width="860" height="494" alt="" src="/images/7a7c45665bb45157ddc2c36c0df9d89b" /><br /> i ženy jsou na MEN TOUR vítány<br /> <img width="860" height="461" alt="" src="/images/b4a6c57664d7eeb638eebd7180b26dd2" /><br /> i ty talentované a nadìjné<br /> <img width="864" height="430" alt="" src="/images/91684dcba4e2325912533a4ab1df4935" /><br /> i barevné<br /> <img width="867" height="483" alt="" src="/images/a5018636b6cf8c53cc74e3301ad949ef" /><br /> nábytkáøská velmoc hned ve ètvrtém flightu<br /> <img width="860" height="524" alt="" src="/images/e16ab3c53fb007450e2c46a6cc799af7" /><br /> dùležité je netrefit první ranou žádné stromy, v klidu dosednout na fairway a druhou ranou být klídku a pohodì na greenu, ideálnì kousek od vlajky a puttovat do birdie<br /> <img width="860" height="474" alt="" src="/images/83dca70dd326c85e4ff4d3228a702767" /><br /> Jiøí Èerný ( nasazený hráè v turnaji jako #4 celostátního žebøíèku ) vedl pátý flight<br /> <img width="860" height="443" alt="" src="/images/31fd5515f55de68c0212519839eb65a9" /><br /> <br /> <img width="860" height="553" alt="" src="/images/5d5ed77dcfa8960e237881ce5ede5f49" /><br /> <br /> <img width="860" height="515" alt="" src="/images/994690e6f3a1db6e6cd2ba8d768e48a5" /><br /> <br /> <img width="860" height="531" alt="" src="/images/092659b89dac203e337d71693aba69e9" /><br /> <br /> <img width="553" height="607" alt="" src="/images/c5afe947e1f56e800afc86b4132b1796" /><br /> <br /> <img width="867" height="419" alt="" src="/images/6c0150a4208e4e4b11a96b934f0cfb1a" /><br /> <br /> <img width="860" height="522" alt="" src="/images/4c2a2980bf7531401fa39e192539a0dc" /><br /> <br /> <img width="867" height="489" alt="" src="/images/2b1fcec3168207a39298e3a06fc63ecb" /><br /> <br /> <img width="860" height="440" alt="" src="/images/a32dd680f2437d49f8aa214fec69935f" /><br /> <br /> <img width="860" height="515" alt="" src="/images/35a61ee427c9117f71486b989d5019b1" /><br /> <br /> <img width="860" height="487" alt="" src="/images/0f9556179d58012609e005c8e2fa38bf" /><br /> <br /> <img width="860" height="500" alt="" src="/images/26f2dc86798dbda97c73d036ac92e148" /><br /> <br /> <img width="860" height="542" alt="" src="/images/e4c80f6c69344be69b75088635549ceb" /><br /> <br /> <img width="865" height="480" alt="" src="/images/c4670e4b1f4db07589bfa8b59663397d" /><br /> <br /> <img width="860" height="450" alt="" src="/images/1dba1f0ce60e180783abf8dc3f253d70" /><br /> <br /> <img width="860" height="487" alt="" src="/images/2f3500fdf687fbbb78f59d2a6e67e060" /><br /> <br /> <img width="860" height="483" alt="" src="/images/2b90f86dd7d2d698bf643d38858a51df" /><br /> <br /> <img width="860" height="496" alt="" src="/images/285907dd81cee00732b384799199a48c" /><br /> <br /> <img width="866" height="416" alt="" src="/images/77eeaac4b1b5ebe6e399cc589e3963b8" /><br /> <br /> <img width="860" height="421" alt="" src="/images/ca69a08f623ba024dc2d28049b64ebdc" /><br /> <br /> <img width="860" height="486" alt="" src="/images/b993857943c9c25dc75b1195fa4bb072" /><br /> <br /> <img width="860" height="477" alt="" src="/images/4c93a818ab603ed47dfe6b8d9cfa92e1" /><br /> <br /> <img width="860" height="422" alt="" src="/images/d3d0d6f73c9a724e68dbd1c50ba4819c" /><br /> <br /> <img width="863" height="500" alt="" src="/images/f3c7b0137aa6b15c66195d194c25324d" /><br /> <br /> <img width="860" height="553" alt="" src="/images/568949f8d714dc28e49efb0adefed049" /><br /> <br /> <img width="860" height="424" alt="" src="/images/8eafa3c4dce4696981e6b29dfbb313f8" /><br /> <br /> <img width="860" height="529" alt="" src="/images/ad3272bae9341a1ab5c7f61f9a20acb9" /><br /> <br /> <img width="864" height="446" alt="" src="/images/4b4cb0cf9465b3603ee666d5ab6c8a5b" /><br /> <br /> <img width="860" height="489" alt="" src="/images/838c65d2d7df9498c438661d34d6d81c" /><br /> <br /> <img width="860" height="547" alt="" src="/images/091b4ea5cf20e0ffd426f85ad4a0166c" /><br /> <br /> <img width="860" height="451" alt="" src="/images/f77b47ae66a421fa58ef0647955ce41d" /><br /> <br /> <img width="857" height="441" alt="" src="/images/8173a946be159b0de4503e2957425084" /><br /> <br /> <img width="860" height="465" alt="" src="/images/0fd297ed372752b071ddae1a1b1759e2" /><br /> <br /> <img width="860" height="497" alt="" src="/images/73bea7a643cb05d15abf35b591ebf003" /><br /> <br /> <img width="865" height="374" alt="" src="/images/98ca7331574456e143dea2447c35bd62" /><br /> <br /> <img width="860" height="515" alt="" src="/images/473da00dcf040cdedac6829727ec04f4" /><br /> <br /> <img width="860" height="429" alt="" src="/images/869c43982b879e3f919fa7038bd64758" /><br /> <br /> <img width="867" height="382" alt="" src="/images/5ac9d363eba1640ff6ec03561c93c7f8" /><br /> <br /> <img width="860" height="458" alt="" src="/images/b9c3d2652ddd9070a92ca4a66a892d26" /><br /> <br /> <img width="860" height="498" alt="" src="/images/cc3b7069a595d8af227c11b854058dc1" /><br /> <br /> <img width="860" height="535" alt="" src="/images/4b544638b7fa39081b00bbb66636bfee" /><br /> <br /> <img width="860" height="447" alt="" src="/images/e8cbb9876cbf1f40676e91f2da5944dc" /><br /> <br /> <img width="861" height="473" alt="" src="/images/d7f6181d0a623928ca6519379a50928c" /><br /> <br /> <img width="860" height="391" alt="" src="/images/f2a0a5066a793a44f26145194968b72e" /><br /> <br /> <img width="860" height="440" alt="" src="/images/2ac31ab5acfaa351b2bc3d89708fe126" /><br /> <br /> <img width="679" height="641" alt="" src="/images/4ef20b221cc1e85d226bffe3196314cf" /><br /> <br /> <img width="861" height="673" alt="" src="/images/7d924080b39debefd8bbab5cad9ff7f5" /><br /> <br /> <img width="858" height="604" alt="" src="/images/af7698a8c43903897380ab0dfb3b2deb" /><br /> <br /> <img width="866" height="564" alt="" src="/images/e945a891e3c2d8256132622ed08bde1f" /><br /> <br /> <img width="860" height="510" alt="" src="/images/2e76e8116a7a85503fca74b74734e7f3" /><br /> <br /> <img width="860" height="308" alt="" src="/images/4c1e4fad925a63b52677adf49eb19c26" /><br /> <br /> <img width="865" height="329" alt="" src="/images/ffe8ee5dfe36a998dfc7f7f526b98263" /><br /> <br /> <img width="860" height="407" alt="" src="/images/0052e8bdb83d0d2fee63d9f16b148a3f" /><br /> <br /> <img width="859" height="365" alt="" src="/images/2205c9cf985a2367edbcf5705eca9f13" /><br /> <br /> <img width="867" height="396" alt="" src="/images/b4f5fa90ea0798d633032bb199db4c1e" /><br /> <br /> <img width="860" height="449" alt="" src="/images/a015583fbfee03a480ddeae1e8bfe4cf" /><br /> <br /> <img width="862" height="476" alt="" src="/images/10945fa5b743d3360a21fd199d0c4763" /><br /> <br /> <img width="551" height="615" alt="" src="/images/525f00ef343226872a4ad3fcdd7a45bf" /><br /> <br /> <img width="461" height="614" alt="" src="/images/c58a42e05f4455106291b144753d19d1" /><br /> <br /> <img width="446" height="619" alt="" src="/images/5c0cfb797d7dd3aee4806affb4a14718" /><br /> <br /> <img width="492" height="625" alt="" src="/images/9c14492e8dc798541043c0b6ade69ac2" /><br /> <br /> <img width="534" height="621" alt="" src="/images/db929b7af63a5c9a3247658dd131d07f" /><br /> <br /> <img width="519" height="617" alt="" src="/images/bd30e60da00f5062ff5607b5bd2dfdf7" /><br /> <br /> <img width="613" height="623" alt="" src="/images/6c9e50cc049b8fca8d3da695551ef980" /><br /> <br /> <img width="476" height="621" alt="" src="/images/76330f7321f7b0255556bb9592d34495" /><br /> <br /> <img width="484" height="645" alt="" src="/images/f980d12e695163749e8a00c52db74175" /><br /> <br /> <img width="862" height="467" alt="" src="/images/aa74ab85e09438bbbe0152f41e36f34d" /><br /> <br /> <br /> výsledky 16.5.2013<br /> <table width="477" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <colgroup><col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> <col width="369" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:13494;width:277pt"></col> <col width="54" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1974;width:41pt"></col> </colgroup> <tbody> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td width="423" height="20" style="height:15.0pt;mso-ignore: colspan;width:318pt" colspan="2" class="xl63">TOP 10 celkovì / bod. Ohodnocení</td> <td width="54" style="width:41pt" class="xl63">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">1.</td> <td>Šulc Miroslav</td> <td class="xl64">21</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">2.-3.</td> <td>Jucoviè Tomáš</td> <td class="xl64">19</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">2.-3.</td> <td>HAUK Daniel</td> <td class="xl64">19</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">4.</td> <td>VANÌÈEK Martin</td> <td class="xl64">17</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">5.-7.</td> <td>DVOØÁK Marek</td> <td class="xl64">16</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">5.-7.</td> <td>Lukeš Filip</td> <td class="xl64">16</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">5.-7.</td> <td>JANOVSKÝ Roman</td> <td class="xl64">16</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">8.</td> <td>ROUBÍÈEK Zdenìk</td> <td class="xl64">15</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">9.-12.</td> <td>Kunc Vojtìch</td> <td class="xl64">14</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">9.-12.</td> <td>PAVLÍK Milan</td> <td class="xl64">14</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">9.-12.</td> <td>KUBÍÈEK Michal</td> <td class="xl64">14</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">9.-12.</td> <td>WEIGL Robert</td> <td class="xl64">14</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl64">&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt" class="xl63">0-18</td> <td class="xl63">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">1.</td> <td>Šulc Miroslav</td> <td class="xl64">21</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">2.<span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span></td> <td>Jucoviè Tomáš</td> <td class="xl64">19</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">3.</td> <td>Lukeš Filip</td> <td class="xl64">16</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">4.</td> <td>Kunc Vojtìch</td> <td class="xl64">14</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">5.<span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span></td> <td>Kárník Dominik</td> <td class="xl64">13</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">6.</td> <td>Vaòásek Petr</td> <td class="xl64">13</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">7.</td> <td>Vaòásková Sabia</td> <td class="xl64">10</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">8.</td> <td>Trylè Norbert</td> <td class="xl64">10</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl64">&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt" class="xl63">18,1-36</td> <td class="xl63">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">1.</td> <td>HAUK Daniel</td> <td class="xl64">19</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">2.</td> <td>VANÌÈEK Martin</td> <td class="xl64">17</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">3.<span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span></td> <td>DVOØÁK Marek</td> <td class="xl64">16</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">4.</td> <td>JANOVSKÝ Roman</td> <td class="xl64">16</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">5.</td> <td>ROUBÍÈEK Zdenìk</td> <td class="xl64">15</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">6.</td> <td>PAVLÍK Milan</td> <td class="xl64">14</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">7.</td> <td>KUBÍÈEK Michal</td> <td class="xl64">14</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">8.</td> <td>WEIGL Robert</td> <td class="xl64">14</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">9.</td> <td>HAWAZ Saod</td> <td class="xl64">13</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">10.</td> <td>KREJÈÍ Ladislav</td> <td class="xl64">12</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">11.</td> <td>BORZ Vladislav</td> <td class="xl64">8</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td class="xl64">&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt" class="xl63">37-54</td> <td class="xl63">&#160;</td> <td class="xl65">&#160;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">1.</td> <td>Heindrich Luboš</td> <td class="xl64">12</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">2.</td> <td>Heindrich Jakub</td> <td class="xl64">10</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">3.</td> <td>Wurst Roman</td> <td class="xl64">9</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" style="height:15.0pt">4.</td> <td>Rohlena Jan</td> <td class="xl64">8</td> </tr> </tbody> </table> <br /> <font size="5" color="#ff6600"><font size="5" color="#ff6600"><strong><font size="3" color="#ffffff"><span id="ctl00_MainPlaceHolder_lbPays"><font color="#000000"><font color="#ff9900"><br /> </font></font></span></font></strong></font></font><strong><script language=Javascript src='/hjs2/courseranking.html?season=2013&idrankcategory=132'></script> <br /> <script language=Javascript src='/hjs2/coursebruttoranking.html?season=2013&idrankcategory=133'></script> <br /> <script language=Javascript src='/hjs2/courseranking.html?season=2013&idrankcategory=101'></script></strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>