<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=1b4cd1634ae4e2ab394e4cfd8b1295a0'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

pravidelné ranní páteèní Hodkovièky - David Pøeèek ( finalista 2010 ) zaúøadoval a odváží plné body

Hodkovièky 26.4. Celkovým vítìzem se stal David Pøeèek. Zahrál 21 stbl. A v pátek zase od 8:00
<div align="center"><br /> <img width="863" height="489" alt="" src="/images/8f8e1227bb33ab4199755eecba955678" /><br /> <br /> <img width="389" height="518" alt="" src="/images/843fc7e5ca93c6fd17b6748746ddde8f" /><br /> <br /> <img width="387" height="516" alt="" src="/images/e9725417bb231f6c2714b87fe7d2ff75" /><br /> <br /> <img width="389" height="518" alt="" src="/images/323c8312ec0eced2a0a135a2c8840264" /><br /> <br /> <img width="855" height="538" alt="" src="/images/ddd0d33e5bce6cdbee89fcf52f69ef9c" /><br /> <br /> <img width="855" height="508" alt="" src="/images/9ff77aa57351d4ccf2e0da7bb4df5987" /><br /> <br /> <img width="389" height="518" alt="" src="/images/19963057dac38507b668448ff2872e26" /><br /> <br /> <img width="852" height="444" alt="" src="/images/20ba1178e40fe7cab92f2d90b5308dc4" /><br /> <br /> <img width="855" height="480" alt="" src="/images/76a0f387ec2bf086c799aeb1868f3330" /><br /> <br /> <img width="855" height="491" alt="" src="/images/64bdc6a62ecaefc5b2e2e3fb601d156e" /><br /> <br /> <img width="855" height="427" alt="" src="/images/1b2ffa5f77371fee94ac78abd6fa51c6" /><br /> <br /> <img width="389" height="518" alt="" src="/images/21f1ed1177300419fd096d854648f7f6" /><br /> <br /> <br /> <img width="855" height="527" alt="" src="/images/72f6558b0c2aab05c64fecd51f88a1b6" /><br /> <br /> <img width="389" height="518" alt="" src="/images/6dd58c88cd8c393fe9a75d98dbb893d6" /><br /> <br /> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>