<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=57a7ae02a95903f3f325fcb3b4675ef1'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

BLED 2012 - David Javorek vyhrál I. slovinské Mistrovství MEN TOUR

David Javorek - finalista letošního roèníku si vybojoval v sezonì pobyt na Bledu, a nakonec jej i vyhrál...
<div align="center"><img width="843" height="632" alt="" src="/images/77120ccebfc071cd5acae48940ffc77f" /><br /> </div> První den na GC BLED vyhrál David Javorek s 37 stbl., a jeho otec Pavel Javorek pro zmìnu Nearest to the Pin.<br /> Druhý den se situace trošku v rodinì pozmìnila - Pavel Javorek vyhrál na GC Arboretum, a staèilo mu 32 stbl. bodù. Pavel to však nemìl tak jednoduché, vítìzství se urodilo až po rozstøelu na 9. jamce, nebo hned 3 hráèi zahráli stejný poèet bodù. Rozhodovalo se tak mezi Karlem Bozdìchem, Davidem a Pavlem Javorkovic. Rozhodnì bude zásadní tøetí den - pondìlí 1.10.&#160; <br /> <div align="center"><img width="847" height="500" alt="" src="/images/59bc54e4130f58daf46aa5925f303d03" /><br /> </div> <br /> Zájemci o další zahranièní sérii se již nyní mùžou hlásit, nebo koncem øíjna se letí z Prahy do Malagy do resortu La Cala.<br /> <br /> <div align="center"><img width="851" height="480" alt="" src="/images/4794b77f09049e9873f481d8a3c396f8" /><br /> </div> David Javorek - prùbìžný vedoucí hráè série MEN TOUR BLED I. - 2012 - by MOJELAVAZZA.CZ<br /> <div align="center"><img width="853" height="473" alt="" src="/images/faea51c7c7eaa8c8804d303e7d880a0d" /><br /> </div> welcome drink on the hole Nr.1<br /> <div align="center"><img width="853" height="500" alt="" src="/images/da7f9e43d03cb2ce7630d93ba47f613e" /><br /> </div> veselo musí být....<br /> <div align="center"><img width="579" height="772" alt="" src="/images/1a58392cfc4bdd752b1247f591714115" /><br /> </div> tato fotka vystihuje celkovou atmosféru høištì<br /> <div align="center"><img width="860" height="479" alt="" src="/images/b53c083cbb2c9a8675f9d39852156abe" /><br /> </div> po høe je opìt veselo....<br /> <div align="center"><img width="863" height="556" alt="" src="/images/6feba2a8031c458cb925688a4c379812" /><br /> </div> nejšastnìjší hráèi dne: Monica Kadlecová ( manželka bývalé turnajové jednièky M. Kadlece ) za Nearest to the Pin a Pavel Javorek výherce rozstøelu na GC Arboretum.<br /> <br /> <div align="center"><img width="523" height="696" alt="" src="/images/dc0fd3e6a4ffb03df7b5e9ded9f3e472" /><br /> </div> Karel Bozdìch vyhrál tøetí turnaj slovinské série MEN TOUR na Bledu ( GC Bled ) a není bez šancí na celkový triumf. Na GC Bled mu staèilo 32 stbl. bodù.<br /> <div align="center"><img width="860" height="400" alt="" src="/images/3f60e589e8afce357f32792da77703a2" /><br /> </div> odjezd u GC Arboretum<br /> <br /> <div align="center"><img width="863" height="469" alt="" src="/images/47c8b648afc9302cdccca5620b222433" /><br /> <br /> <img width="863" height="462" alt="" src="/images/949d3def8b417b6fbf0b97f8309d9edd" /><br /> <br /> <img width="863" height="489" alt="" src="/images/472a2f46ea8fc87664d9899eadccaa57" /><br /> <br /> <img width="863" height="499" alt="" src="/images/0adb983fedce472075586f15cf428f14" /><br /> <br /> <img width="859" height="436" alt="" src="/images/47885410d35d610e2f40070aa9f3feaa" /><br /> <br /> <img width="859" height="436" alt="" src="/images/42e20f11d80f9800df8a4295fda8d570" /><br /> <br /> <img width="863" height="560" alt="" src="/images/387bd4d20aa6e9962f459ce30b60cd68" /><br /> <br /> <img width="863" height="525" alt="" src="/images/7813ea554ba6ad0775685bea331ffad1" /><br /> <br /> <img width="460" height="613" alt="" src="/images/aee3e38216157ad62341e4ef7e8bd0f0" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>