<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=1348ceeb2baf820f669a112d0052893f'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Adam Kratochvíl ve vítìzných stopách otce

Slapy 30.3.2013 fotoreportáž z prvního letošního turnaje na Slapech, ve ètvrtek 4.4. pokraèujeme....
<div align="center"><br /> <img width="538" height="619" src="/images/2206b6c7a53c8f2f3c586b877febde97" alt="" /><br /> <br /> <img width="860" height="515" src="/images/46490fdb41c71ccdb32f59260b94779c" alt="" /><br /> <br /> <img width="864" height="512" src="/images/af6f91b512067951d2a4a1950b3cd580" alt="" /><br /> <br /> <img width="504" height="498" src="/images/b07f6fbfdf96d9c4ca3175246b3d291b" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/054a0f5d2e84f3be534ea94acd2f6816" alt="" /><br /> <br /> <img width="459" height="612" src="/images/2eb3dd09069d129fc5409d5fd6f46c1d" alt="" /><br /> <br /> <img width="864" height="600" src="/images/0bceadc177991d07fddb8299c4463565" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/d4a13642d190c90b8cb6469eb1b5e4d7" alt="" /><br /> <br /> <img width="864" height="611" src="/images/2a8a16fc9755519eaf1a27303dd1c65a" alt="" /><br /> <br /> <img width="468" height="624" src="/images/22cef4a7cf15ffcdf9938d7614d2fdfe" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/347d1297cbef487d1ebdf6cf60f517f7" alt="" /><br /> <br /> <img width="460" height="613" src="/images/08fa885ca9600ccbd6d5d920a8957af4" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/3fe1f0ef2f98364ecd0c5aba58dbf55c" alt="" /><br /> <br /> <img width="864" height="525" src="/images/bc681317fe6921ed42e794dd1ebc932e" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/63ebc51a92b0d6bea94bf63275aa530e" alt="" /><br /> <br /> <img width="856" height="456" src="/images/76d6e9e3b51f0562926fc3319d11e09c" alt="" /><br /> <br /> <img width="456" height="608" src="/images/2e262421b6ba60e374d10651bfd610d4" alt="" /><br /> <br /> <img width="864" height="545" src="/images/f74e859edfb12cb8a593792059a576c5" alt="" /><br /> <br /> <img width="468" height="624" src="/images/3123dcebe4b0d2efca9f0aaf64b603e7" alt="" /><br /> <br /> <img width="854" height="537" src="/images/3bfa86c387589e5c2305369d03571e76" alt="" /><br /> <br /> <img width="468" height="624" src="/images/514e6a5f2ece6c21da5652940494d329" alt="" /><br /> <br /> <img width="855" height="499" src="/images/d6ce14a67f2c2758506f38ab6daa72b7" alt="" /><br /> <br /> <img width="500" height="618" src="/images/e753075e4a6e7cfea94f5c120d23f6b8" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/8e7684aa6f87261d47cabbf58f8450d1" alt="" /><br /> <br /> <img width="468" height="624" src="/images/137df984195a9fdb85824f5dd30744aa" alt="" /><br /> <br /> <img width="862" height="418" src="/images/0ce18f9279004fe665e503a4ffbbe2ce" alt="" /><br /> <br /> <img width="454" height="615" src="/images/24394d899e7736e7da0bdf64afe5b1f5" alt="" /><br /> <br /> <img width="857" height="428" src="/images/5d83ed5f7b6ec9a83d02da7fa68fa9a7" alt="" /><br /> <br /> <img width="852" height="585" src="/images/abd2f856bbe4c0e6e253e4fa071a12af" alt="" /><br /> <br /> <img width="857" height="505" src="/images/84e5a18e9b86e31d0845ea029e53354a" alt="" /><br /> <br /> <img width="853" height="507" src="/images/b1e3565d68f2724a1cda5d23bc770508" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/e7a2b294f8d1e765dabfda5e6a5df9b9" alt="" /><br /> <br /> <img width="857" height="397" src="/images/b1b2662a6c8dab0f9f39e279720e1f7f" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/d38ffe89c73961db57259c366d1c639a" alt="" /><br /> <br /> <img width="860" height="515" src="/images/1a86b7d7e1d494be1a02fdf483abaf32" alt="" /><br /> <br /> <img src="/images/35a2c77ee1b94bc2a23c340a20f27193" alt="" /><br /> <br /> </div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>