<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=c5859186455dbef336b14286cfad2e46'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Molitorov opìt v pátek 24.5.

Molitorov 15.5. I po pøepoètu bodù zvítìzil hráè z poslední kategorie - Drahoslav Kulveit. Zahrál 42 stbl. HCP snižoval ze 47 na HCP 33.
<div align="center"><br /> <img alt="" width="461" height="614" src="/images/2c75bc934c24eb346832db2f12d781dc" /><br /> <br /> <img alt="" width="852" height="515" src="/images/81b63ee785936fb6c03df14ec29ee065" /><br /> <br /> <img alt="" width="461" height="614" src="/images/3a693aa9521d41f9ac3281861b76bc3b" /><br /> <br /> <img alt="" width="860" height="550" src="/images/bf11c5d34a468b5118b5efdc8bd0a4cd" /><br /> <br /> <img alt="" width="864" height="437" src="/images/5d134de8dcdaf247dae2f337caa71a6f" /><br /> <br /> <img alt="" width="860" height="444" src="/images/6e65235579f51328aa68bfef274b229a" /><br /> <br /> <img alt="" width="868" height="530" src="/images/4c585e9b4399000e9550856a79a59acd" /><br /> <br /> <img alt="" width="829" height="504" src="/images/f28fdacbca8d42952d6d5e96d6eb37a1" /><br /> <br /> <img alt="" width="461" height="614" src="/images/1bc55efa8049b56ed11adcb39ebe0490" /><br /> <br /> <img alt="" width="860" height="494" src="/images/30693961c885c76bfa7f38a0c6911d7e" /><br /> <br /> <img alt="" width="484" height="618" src="/images/f2d457a887c20b28e41242e208087863" /><br /> <br /> <img alt="" width="471" height="620" src="/images/ef5ece4cddd900d2cecb19647add6884" /><br /> <br /> <img alt="" width="870" height="498" src="/images/6822861d0c5c0699acd42055b1b9a037" /><br /> <br /> <img alt="" width="461" height="614" src="/images/8ce363417ce22f118158078cbba5da7e" /><br /> <br /> <img alt="" width="449" height="619" src="/images/ca511c97c64b952674d6d5ba9e071e4f" /><br /> <br /> <img alt="" width="853" height="549" src="/images/43d176a8245514a737a362120807df39" /><br /> <br /> <img alt="" src="/images/3b51ee45102d1662113bc32527297a2a" /><br /> <br /> <img alt="" width="478" height="614" src="/images/6bbc5f211ae619a8c3d2358531ad5c83" /><br /> <br /> <img alt="" width="860" height="554" src="/images/db1cb605deb5bd6f9527e63d99ad64da" /><br /> <br /> <img alt="" width="461" height="614" src="/images/85f5fde10726ae164912b8da9b854800" /><br /> <br /> <img alt="" width="461" height="614" src="/images/e5a2641e4cf9fc539336ecb1bc29c5b7" /></div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>