<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=3cbcb0a5543fd305e7ae9672fa63cd67'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Spuštìn nový, již šestý roèník, MEN TOUR - 2012/2013

V nedìli Grand Slam v Mariánkách, ve støedu Grand Slam na Zbraslavi. A již se hraje do žebøíèku 2013. Finále 22.10.
A je to tady závìr V. roèníku 2012 se blíží, posledním dnem, do kdy lze získat body do žebøíèku 2011/2012 je 12.10.<br /> <br /> V tuto chvíli ještì pár hráèù bojuje o proniknutí do TOP 20 celostátního netto žebøíèku, nebo právì to jsou hráèi,&#160; kteøí mají jistou úèast ve finále. Ve jednodenním finále na Konopišti 22.10. se však utká hned 32 hráèù. Je tedy jasné, že dalších 12 hráèù do finále postoupí do lay off, kterého s ebude úèastnit zhruba 24 hráèù - lídrù všech ostatních žebøíèkù vypsaných na MEN TOUR. <br /> <br /> <br /> Od 13.10. do 21.10. se bude hrát play off o posledních 12 míst do finále. <br /> Hráèi do play off postupují z vedoucích pozic veškerých vypsaných netto i brutto žebøíèkù. Play off se koná v dobì po celý týden pøed finálem na všech našich 18ti jamkových turnajích. Každému hráèi se do play off poèítá 1 nejlepší stbl. výsledek v tomto inkriminovaném týdnu, a 12 nejlepších výsledkù ( hráèù ) postupuje do finále ( 22.10.). Hráè není limitován poètem odehraných turnajù v play off týdnu.<br /> <br /> Finálový turnaj se uskuteèní na Konopišti 22.10.<br /> <br /> &#160;V tuto chvíli se tedy až do 12.10. hraje o body do žebøíèkou dvou roèníkù / žebøíèkù.<br /> Od 13.10. již jen o body do roèníku 2013.<br /> <br /> 15.10. bude zveøejnìn nový žebøíèek nového roèníku 2012/2013.<br /> <br /> <img height="486" width="636" src="/images/52ef9a4f7f9a13556198bd05491c40d1" alt="" />
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>