<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=77e0ab5d297abf93821c540c46e4e007'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

nové stránky...

pokud ètete nyní tyto øádky...
Pokud nyní ètete tyto øádky, je nìco v nepoøádku....<br /> Máme totiž zcela nové stránky, a pomalu, ale velmi jistì zaèínají plnit min. všechny funkce tìchto starších webových stránek.Zadejte ve svém prohlížeèi www.mentour.cz a budete na místì :) Tìšíme se na Vaši spokojenost s novým turnajovým portálem.<br /> <br /> produkce<br /> MEN TOUR
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>